Kureyş Duası Arapça Yazılışı Türkçe Okunuşu Anlamı | Li ilâfi kureyş Süresi

0

SÜRENİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 
Kureyş süresi, Mekke’de inmiştir. Cahiliye döneminde Kureyş kabilesine verilen bazı özel nimetlerden
söz edildiği için bu süreye ‘‘Kureyş Süresi“ adını almıştır. Kureyşliler, Kâbeyi korudukları için  Cenab-ı Allah da onları koruyordu.
Kureyşliler, ticaret için kışın Yemen’e, yazın ise Şam tarafına Busra´ya giderlerdi. Bu ticaret ve yolculuk
sırasında Cenab-ı Hakkın  onlara kolaylık verir ve onları korurdu.

Kureyş kabilesi, Araplarca kutsal sayılan Kâbe‘nin gözetim ve bakımını üstlendikleri için tüm  kabileler
onlara saygı gösterirdi. Hiç kimse onlara kötülük yapmazdı. Yaz-kış alıştıkları ticaret yolculuklarında,
geçtikleri yerlerdeki insanlar onlar hakkında şöyle diyorlardı: “Bunlar  Cenab-ı Allah’ın evinin komşuları ve Harem’in sâkinleridir. Bunlar Allah (c.c)  dostlarıdır. Çünkü Kâbe’nin idaresini elinde bulunduranlardır. Bunlara eziyet ve zulüm etmeyin.”
Cenab-ı  Mevla, fil ordusunu helâk edip tuzaklarını boşa çıkarttı, Mekke halkının itibarı daha da yükseldi. Tüm
kırallar ve emirler onlara daha çok saygı duydular. Buna bağlı olarak  Kureyşliler’in menfaatleri ve ticaretleri daha
da arttı.

Ayette söz edilen ‘‘ Rıhlet‘‘ kelimesi göç ve sefer anlamındadır. Kureyşliler, ticaret için kışın Yemen’e, yazın da Şam
tarafına Busra’ya giderlerdi. Yine, gerek ticaret ve gerek diğer maksatlarla yazın Taif’e, kışın da Mekke’ye göçederlerdi.

Kureyş Süresinin Verdiği Mesajlar

-Kâbe’yi koruyan ve ona hürmet edeni Yüce Allah korur.
–  Cenab-ı Allah´ın verdiği nimetlere karşı nankörlük değil, şükretmek gerekir.
–  Yüce Allah´a kulluk ve ibâdet her kulun vazifesidir. Çünkü Alla (c.c)  insanı doyuran, rızkını veren ve onu çeşitli
korkulardan emin kılandır

 Kureyş Süresi Arapça 

kureyş süresi

 Kureyş Süresinin Türkçesi 

1-Li ilâfi kurayş.
2-İlâfihim rihleteşşitâi vessayf.
3-Felya’budü Rabbe hâzelbeyt.
4-Ellezi et’amehum min cü’in ve âmenehum min havf.

 Kureyş Süresinin Anlamı 

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın ismiyle
1. )Kureyş’in (güven ve barış antlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için,
2.) Kış ve yaz yolculuklarında faydalandıkları antlaşmaların kıymetini bilmiş olmak için,
3-4.) Öyleyse, kendilerini açken doyuran ve korku içinde iken güven veren, bu Kâbe’nin Rabbine kulluk
etsinler.

 

 

 

Paylaş

Yorumlar