Kurban Niçin Kesilir Kimler Keser | Kurban Edilecek Hayvanlar

0

KURBAN : Yüce Allah Teala’ya yaklaşmak ve O’nun rızasını kazanmak amacıyla belli zamanda belli nitelikteki hayvanı kesmektir.

 

Kelime olarak yakın olmak, yakınlaşmak demektir.  Kurban,  Allah  Teala’ya yakınlaşmak için, O’nun rızasını kazanmak amacıyla belli zamanda belli nitelikteki hayvanı  ibadet niyetiyle kurban bayramı günlerinde, koyun, keçi, sığır ve  büyük baş hayvanlarıdır.  Mal ile yapılan vacip bir ibadettir. Bir kimseye fitir sadakası vacip oluyorsa kurban da vacip olur. Örneğin nisaba malik olan hür, mukim, her Müslümana  kurban kesmesi vaciptir.

Kurban Nedir Niçin Kesilir Kimler Keser Kurban Edilecek Hayvanlar

Kurbanı kimler kesmekle yükümlüdür?

 •  Akıl sağlığı yerinde olan,
 • Ergenlik çağına ulaşmış,
 •  Zekât verebilecek seviyede zengin olan
 • Müslümanlar, kurban kesmekle yükümlüdürler.

 

Kurban Neden Kesilir?

 • Hz. İbrahim ve İsmail (as)Allah (cc) emirlerine uymaya hazır olduğunu sembolik bir davranışla göstermiş olur.
 • Yüce  Allah’ın rızasını kazanmak için sevdiği şeyleri başkalarıyla paylaşarak bu amacı gerçekleştirmiş olur.
 • Kurban Allah rızası  kazanmak için,
 • Müslümanlar arasında sevgi, dostluk  ve kardeşlik  yardımlaşma duygularını güçlendirir.
 • Zenginle  ve fakir arasında bir gönül köprüsünün kurulmasına vesile olur.
 •  Kurban kesen kişinin Allah  Teala’ya bağlılığı artar.
 • Allah’a yakın olmanın mutluluğunu yaşar.

 

Kurbanın kesilme Vakti

Kurbanın kesilecek vakti, Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10 -11 -12-13. günleridir. Ama birinci günü kesmek daha faziletlidir. 

Kurban Kesilecek Hayvanlar Listesi

kurban kesilecak hayvanlar

Kurbanı Kesme Şekli ve Niyeti Nasıl Olur

Kurbanlık hayvan incitilmeden kıbleye doğru  yatırılır. “Bismillâhi Üç defa “Allahü Ekber, Allahü Ekber. La ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allahü Ekber ve lillahi’l-hamd.” diye tekbir alınır ve şöyle niyet edilir:

“Ya Rabbi! şu vücudum sana karşı o kadar hata, o kadar isyan etti ki, affedilebilmem için bu vücudu sana kurban etmem icabediyor. Fakat sen şeriatınla insan kurban etmeyi haram kıldığından vücuduma bedel olarak bu hayvanı kurban ediyorum, kabul eyle Ya Rabbi, Bismillahi Allahu ekber.” deyip kurban kesilir

Evlâ olan, kişinin kurbanını kendisi kesmesidir. Ancak kesemeyen, Kurban kesim işlemleri  Müslüman birine
vekalet verilerek kestirebilir. 

Kurbanın hiçbir parçası satılamaz ancak bağışlanabilir. Kurbanın eti üçe bölünür. Bir parçası kendi ailesine nafaka, ikinci parçası dost ve akrabaya ziyafet, üçüncü parçası da yoksullara sadaka olarak dağıtılır.İsterse kesilen kurbanın tamamını fakire yoksula bağışlayabilirler. Kurbanın derisini  hayır kurumlarına yada fakirlere verir.

 

 

Paylaş

Yorumlar