Kurban kesmek yerine parasını sadaka vermek olur mu

0

Kurban kesmek yerine parasını sadaka niyetine fakirlere dağıtmak yada öğrenciye vermek  kurban ibadetini yerine getirmiş olur mu? 

 

İbadetlerin; şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, nedenleri   ve teşri gerekçeleri de vardır. Yaptığımız her ibadetlerin bir yapılış şekli vardır.  Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine  yerine getirmemiştir.  Bu kurbanın parası bir fakire yada  öğrenciye verilirse, o zaman vacip borcu devam eder, sünnet olan sadaka sevabı kazanmış olur. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilmiş olur.  Kurban parasını  infak etmek ( ihtiyaç sahiplerine vermek )  suretiyle, kurban ibadetini yerine getirmemiştir.

 

 

Peygamberimizden Bizi Aydınlatacak  Bazı Hadisler

 

Resulü Ekrem (sav) de, kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir (Buhari, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhi, 17).

Hz. Muhammed (sav); kurban bayramında, Allah Teala katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Cenab-ı Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir
parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir (Tirmizi, Edahi; İbnMace, Edahi, 3).

Yüce Mevlamızın  rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde
bulunan kimseye yardım etmek  islam dininde farz kabul edilmiştir.  Fakat, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban
yerine geçmez (İbn Âbidin, Reddu‟l-Muhtâr, VI, 313). Aynı şekilde kurban bedelini de
yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş  sayılmaz. (Serahsi, Mebsüd, Beyrut, 2000, XII, 23).

Paylaş

Yorumlar