Kuranı Okumadan Önce Başlama Duası Kısa Dua Arapça ve Türkçe

0

Resülüllah (sav) şöyle buyuruyor: ” Kim okumayı murad ederek Mushaf’ı alır da şu duayı okursa, Allah Teala o kimseye her harf için elli bin hasene verir. “

 

Kuran-ı Kerim Okumanın Fazileti Hakkında Ayetler 

En’âm süresi  92. yette “Bu (Kur’ân), Ümmü’l-Kurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler.”

En’âm süresi  155. ayette  “İşte bu (Kur’ân), bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah’tan korkun ki size merhamet edilsin.”

A’râf  süresi 52. ayette “Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik.”

A’râf süresi 204. sayette“Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.”

Bakara  süresi 2. ayette: “O kitap (Kur’ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.”

Bakara süresi  185. ayette “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır.”

Nisa süresi 174. ayette “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.”

Mâide  süresi 15, 16 ayetlerde“Gerçekten size Allah’tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.”

 

Kuran- Kerim Okumanın Hakkında Hadis-i Şerifler 

Hz. Aişe (r.anha)’dan rivayet edildiğine göre Resül Ekrem Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: “Kur’anı gereği gibi güzel okuyan kimse Allah’in peygamberlerine gönderilen elçi itaatkar meleklerle beraberdir. Kur’anı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buhari, Tevhid 52, Müslim, Müsafirin 243)

Hz. Ebu Ümame (r.anha,) ben Peygamberimiz  (sav)’i: “Kur’an okuyunuz, çünkü Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir” buyururken işittim demiştir. (Müslim, Müsafirin 253)

Hz. Nevvas ibni Sem’an (r.anha) şöyle demiştir: Ben Efendimiz (sav)’i: “Kur’an ve hayatlarını Kur’ana göre ayarlayanlar kıyamet günü mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Bakara ve Al-i İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimseler hakkında hayırlı şehadette bulunup savunabilmek için mücadele ederek o kimselerin önlerine gelirler” buyururken işittim. (Müslim, Müsafirin 253)

Hz. Osman ibni Affan (r.anha)’dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: “Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğretendir.” (Buhari, Fezailül Kur’an 21)

 

 KURAN-I KERİME BAŞLAMA DUASI ARAPÇA 

 

 

Kuran-ı Kerimeye Başlamadan Önce Okunacak Dua Türkçe Duası 

 Anlamı :  Ey Allahım sen onu Kuranı hak ile indirdin, o da hak ile indi. Allah’ım Kurana olan rağbetimi arttır. Kuran’ı gözüme ve gönlüme bir nur, kalbime şifa kıl. Ey Allah’ım Kuranla dilimi süsle. Onunla yüzümü güzelleştir, cesedimi kuvvetlendir. Bana gece gündüz taatin üzerine onu okumayı nasip et ve bize Peygamber (sav) ve onun hayırlı Al-i (yakınları) ile haşreyle ” ( Mecmuatü’z-Z-hdiye-Şeyh Süleyman Zühdi (k.s)

Paylaş

Yorumlar