Kuranı Kerim Neden 23 Yılda İndirilmiştir Kısaca

0

Kur’an neden yirmi üç senede indirilmiştir?

a. Vahiy olayı, Peygamberin hayatında bir gök taşı veya bir şimşek gibi parlayıp sönen geçici bir olay değildir. 23 yıl devam ederek herkes tarafından görülen kesin bir gerçek haline gelmiştir. Eğer, Kur’an, kitap şeklinde bir defada gelmiş olsaydı, inanmayanlar, “Bunu sen, bir yerden buldun veya daha önceden yazdın ” şeklinde itirazda bulunup direteceklerdi.

b. Zaman zaman gelen âyet ve sûreler, devam eden hayatın ortaya çıkardığı yeni yeni problemlere çözüm getirmiştir. Olayları anında çözümlemesi ile günün insanlarının dikkatini çekmiştir. Eğer, Kur’an bütün halinde birden gelmiş olsaydı o zamanın Müslümanları bir anda büyük bir sorumluluk altına girecek ve bu sorumluluğun altından kalkamayacaklardı.
İslam’ın emir ve yasakları peyderpey gelerek, inananları en iyi psikolojik bir eğitim metoduyla olgunlaştırmıştır.

C. Vahiy yoluyla parça parça gelen ayet veya sureler daha iyi korunuyor ve kolay ezberleniyordu. Birden kitap olarak gelseydi, ezberlemek, korumak ve uygulamak zor olacaktı.

d. İslam evrensel ve en son dindir. İlk İslam toplumundan sonraki toplumların da dinidir. Her dönemde yaşayan insan topluluklarının ortak temel problemleri vardır.
İşte, Allah 23 yıl, Kur’an ayetlerini göndererek en iyi psikolojik ve pedagojik metodlarla, örnek bir cemiyetin oluşmasını sağlamıştır. Bu bakımdan o döneme, “Asr-1 Saadet”, mutluluk çağı adı verilir.

Paylaş

Yorumlar