Kuranda geçen peygamberler | Kuranda 28 peygamberin isimleri

0

Ahzab Suresi, 21. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. 

 

Yüce Mevlamız tarih boyunca yaşamış olan tüm toplumlara kendi dinini tebliğ edecek Peygamberler göndermiştir. Kuran’da da dikkat çekildiği gibi, bu Peygamberlerin tüm davranışları, ahlaki özellikleri, müminler için örnektir. Allah ‘teala müminlere Peygamberleri örnek almayı tavsiye etmiştir. Kuran-ı  Kerimde  Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)  ve  peygamberlerin mucizeleri mevcuttur. Kuran-ı  Kerimde geçen bu mucizelerin kendi peygamberlerinin zamanında insanları tek bir Allah Teala’ya  yönlendirmek için her bir peygambere ayrı ayrı mucizeler verilmiştir

 

Kuran-ı Kerim’de isimleri geçen peygamberler

 

Hz. Adem (a.s.)   Hz. Muhammed  Mustafa  sallallahu aleyhi ve sellem’e kadar peygamberler gönderilmiştir. Gönderilen peygamberlerin sadece 28 tanesinin isimleri Kuran-ı Kerimde geçmektedir. Kuran-ı Kerimde isimleri   geçen ve bilinmeleri vacip olan peygamberlerin mübârek isimleri şöyledir:

Kuran-ı Kerimde adı geçmeyen peygamberler

 1. Hz. Adem
 2. Hz. Yâkub  (as)
 3. Hz. İlyas   (as)
 4. Hz.  idris  (as) 
 5. Hz. Yüsuf   (as)
 6. Hz. Elyesa  (aleyhisselam)
 7. Hz. Nah  aleyhisselam
 8. Hz. Eyyüb aleyhisselam 
 9. Hz. Zülkifl  aleyhisselam
 10. Hz. Hud aleyhisselam
 11. Hz. Şuayb aleyhisselam
 12. Hz. Zekeriyya  aleyhisselam
 13. Hz.  Salih aleyhisselam
 14. Hz. Müsa
 15. Hz. Yahya
 16. Hz. İbrâhim aleyhisselam 
 17. Hz. Hârün  aleyhisselam
 18. Hz.  İsa aleyhisselam
 19. Hz. Lut aleyhisselam
 20. Hz. Dâvüd aleyhisselam
 21. Hz. Uzeyr aleyhisselam
 22. Hz. İsmail aleyhisselam
 23. Hz. Süleyman aleyhisselam
 24. Hz. Lokman aleyhisselam
 25. Hz. İshâk aleyhisselam
 26. Hz. Yunus aleyhisselam
 27. Hz. Zülkarneyn aleyhisselam
 28. Hz.  Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
Paylaş

Yorumlar