Kuranda Gecen Hz. İsa’nın (as) Mucizeleri

0

Hz. İsa (as) İsrâiloğulları’na gönderilen peygamberlerin sonuncusudur. Peygamberlerin en üstünü olan ve ülü’l-azm diye isimlendirilen beş peygamber arasında yer alır. Üiü’l-azm” peygamberlerin Hz. Nuh (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as),  Hz. İsa (as)  ve Hz. Muhammed (sav)’dir.  Hz. İsa (as)   verilen peygamberlik görevini yerine getirmekte  büyük caba sarf etmiş  ve bu konuda  Cenab-ı Allah’ın  övgüsüne mazhar olan bir peygamberdir. Her türlü zorluk ve sıkıntı Hz. İsa’yı (as) dini teplik etmekten  ve insanları doğru yola çağırmaktan alıkoymamıştır . Hz. İsa (as)  Cenab-ı Hak  tarafından yaratılmış bir kuldur ve annesi Hz. Meryem (ra).

 

Kur’an-ı Kerimde gecen Hz. İsa’nın (a.s.) mucizeleri şunlardır:

  • Beşikte iken konuşması.  Meryem suresi, 30. ayeti kerime
  •  Çamura üfleyerek kuş yapması.  Al-i İmran suresi, 49. ayeti kerime
  • Doğuştan âmâ ve alacalı olan birini iyileştirmesi.  Maide suresi, 110. ayeti kerime
  •  Ölüleri diriltmesi . Maide suresi, 110. ayeti kerime
  • Gökten kendisine sofra indirilmesi. Maide suresi, 112-115. ayetler.

Hz. İsa (as)   son peygamber  Hz. Muhammed’in (sav)’in geleceğini müjdelemiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu konu şöyle geçmektedir:  “Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: “Ey İsrâiloğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim.” Ama o (Ahmed) kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, ‘Bu (kanıtlar) besbelli bir büyü!’ dediler.” (Saf suresi, 6. ayeti kerime

Paylaş

Yorumlar