Kuran Ne Zaman Ve Nerede İnmiştir

0

Kuran toplamda 23 yılda indirilmiştir. Kur’an toplamda 114 sure ve 6236 ayet bulunmaktadır. Ayetlerin bir kısmı Mekke’de bir kısmı da Medine’de nazil olmuştur. Yüce Kur’an toplamda 114 sure ve 6236 ayet bulunmaktadır.

Kur’an’ı Kerim hangi tarihte ve nerede inmiştir?
Kur’an kelime olarak toplamak, okumak, bir araya getirmek gibi manalara geliyor. Rabbimiz tarafından Cebrail (as) aracılığıyla 610 yılında Hira mağarasında o dönem 40 yaşında bulunan Hz. Muhammed (sav) indirilmiştir.
Kutsal kitabımız Kur’an’ı Kerim indirildiği günümüze kadar yazılarak ve ezberlenerek bize kadar ulaşmıştır. Bu sebeple indiği gibi bize ulaşan tek kitap  kutsal  kitabımız Kur’an’ı Kerim’dir.  Kuran Kıyamete
kadar da tek harfi bile değişmeden aslını muhafaza edecektir. Zira Yüce Allah  onu koruyacağını şu ayetle bize haber
vermektedir: Hicr Suresi, 9. ayette:“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Kur’an’ı Kerim toplamda kaç ayet ve süre bulunur?

Kur’an’ı Kerim toplamda 23 yılda indirilmiştir. Ayetlerin bir kısmı Mekke’de bir kısmı da Medine’de nazil olmuştur.  Yüce Kur’an toplamda 114 sure ve 6236 ayet bulunmaktadır. En uzun sure Bakara, en kısa sure ise Kevser suresidir.
Kur’an-ı kerim aslı bozulmamış tek kutsal kitaptır.
Diğer Kutsal kitaplar içinde Kur’an bu özelliğiyle diğerlerinden ayrılır. Bunda Kur’an ayetlerinin  Hz. Muhammed sağlığındayken hem ezberlenip hem de yazılmasının büyük etkisi vardır. Kur’an, Hz. Cebrail (as.) aracılığı ile indirilmiş olup buna da “vahiy” denilir.

 

Kur’an-ı Kerimin Verdiği  Mesaj
Kutsal kitabımız Kur’an-ı kerimde tüm insanları doğru yola iletip, onların yaşadıkları dünya hayatında ve vefat ettikten sonra da ahirette mutluluğa eriştirmek için indirilmiştir.  Kur’an-ı kerim   Cenab-ı Hak’ın baştan beri insanlara ilettiği mesajları  yer verilmektedir.Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim 1400 yıldan bu yana bütün insanlığın ihtiyaçlarına cevap vermiş olup ve bu tarihten sonra da kıyamete kadar insanların sorulara cevap vermeye devam edecektir…

 

Kur’an’dan Bize

Bakara Suresi, 136  ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Deyiniz ki, “Biz, Allah’a iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve torunlarına ne indirildiyse, Musa’ya ve İsa’ya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak O’na boyun eğen Müslümanlarız.”

Paylaş

Yorumlar