Kur’an-ı Kerim’in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi

0

Kur’an-ı Kerimin Yazılışı

Kur’an ayetlerini melek Cebrail Peygamberimize getirip okuyordu. Peygamber Efendimiz de bu âyetleri sanki bir teyp gibi hemen ezberliyordu. Bilmemiz gerekir ki, Peygamberler Allah’ın çok zeki kullarıdır. Peygamberimizi de Allah, çok akıllı olarak yaratmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, ezberlediği bu ayet veya sûreleri hemen yazdırıyordu. Vahiy katipleri adını verdiğimiz ve sayıları kırk’ı bulan Müslümanlar vardı.

Bunları, Hz. Peygamber Kur’an âyetlerini yazdırmak için özel olarak görevlendirmişti. İşte âyet veya süreyi melek Cebrail getirir getirmez, Peygamberimiz de bu kâtiplere yazdırıyordu.
Ayetler, deri parçaları, düzgün ağaç ve tahtalar, develerin kürek kemikleri gibi şeyler üzerine yazılıyordu.
Ayrıca bütün Müslümanlar Cebrail’in getirdiği haberi hemen ezberliyorlardı. Bununla da yetinmeyip davranışa dönüstürüyorlardı. Yani Allah, âyetinde neyi emretmişse onu yapıyorlar, neyi yasaklamışsa ondan kaçınıyorlardı. Melek Cebrail her yıl Ramazan ayında Peygamberimize geliyor, bir yıl içinde getirdiği âyetleri kontrol ediyordu. Böylece yapılabilecek en küçük bir yanlışlık önlenmiş oluyordu.

Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması

Kur’an-ı kerim Peygamberimize bütün bir kitap halinde indirilmemiştir. Ayetler M.S. 610 yılında gelmeye başlamış ve 632 yılına kadar devam etmiştir. Peygamberimiz vefat ettiği zaman Kitabımız yüzlerce hafız tarafından ezbere biliniyordu. Ayrıca sayfalarda yazılıydı. Ancak bu sayfalar bir arada kitap şeklinde değildi.
Müslümanların ilk Halifesi Hz. Ebubekir zamanında bu sayfalar bir araya toplanarak “Mushaf” adını verdiğimiz Kitap haline getirilmiştir. Hz. Ebubekir, bu iş için Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon kurdurmuştur. Bu komisyonun üyeleri yukarıda adı geçen vahiy katiplerinden oluşturulmuştur.
Bu komisyon, Peygamberimizin sağlığında yazdırdığı sayfaları, büyük bir titizlikle bir araya getirdikten sonra, meydana gelen Kitab’ı Halife Hz. Ebûbekir’e teslim etti.
Halife Hz. Osman zamanında da, bu ilk Kur’an örnek alınarak çoğaltılmıştır. Yanlış okumalar düzeltilsin diye bu Kur’an’lar, çeşitli İslam ülkelerine gönderilmiştir.

Paylaş

Yorumlar