Kur’an-ı Kerimin çoğaltılması nasıl olmuştur? En uzun ve en kısa ayeti hangisidir?

0

 Kur’an-ı kerimin çoğaltılması nasıl olmuştur? En uzun ve en kısa ayeti hangisidir?

Kuran-ı Kerim, bütün insanlara gönderilmiş evrensel bir kitaptır, insanlara yol göstermesi için indirmiştir. Ve hiç kimsenin gücü onu değiştirmeye, ayetlerini kendine göre düzenlemeye veya onun yerine başka bir kutsal kitap olduğunu söylemeye kimsenin gücü yetmez.

Ve Rabbimiz bizlere pusula niyetinde yolumuzu bulmak için gönderdiği Kur’an ı Kerim’i Müslümanların en azından namazda okuyacağı kadarını öğrenmesini ve namazı kılmasını emretmiş ve bunu farz olarak kabul etmiştir.

Hatta Peygamber Efendimiz(sallallahu aleyhi ve sellem)

” Kim Âlemlerin Rabbi ile konuşmak isterse, mutlaka Kur’an okusun” Buyurmuştur

Ayrıca kim Kuran’dan bir ayet okursa Allah (c.c) onunan her harfe 10 Sevap verir buyurmuş ve insanların en faziletli olanı Kur’an’ı Kerimi öğrenen ve öğretendir. Demiştir.

Kuranı Kerim Neden 23 Yılda İndirilmiştir Kısaca

Kur’an-ı Kerimin ilk ayeti nedir?

Kuranı Kerim ayetleri indiği zaman Kuranı Kerim’de ki ilk ayet Fatiha suresinin 1. Ayetidir ;

” El-hamdulillahi rabbi’l âlemin.

” Bütün övgüler, bütün şükürler âlemlerin sahibi ve yaratıcısı Allah’a aittir”

Kuranı kerim de 114 sure olup bunun en uzun olanı Bakara suresi en kısa olanı da *Kevser suresi*dir.

114 sureden oluşan ve binlerce ayeti barındıran Kutsal Kitabımızın ayetlerinin bir araya getirilmesi, korunması o dönem ki şartlarda çok zordu Kur’an ayetlerinin bir araya getirilmesi kadar o dönemde İslamiyet’in içinde bulduğu durum daha zordu çünkü ;

Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması

İslam dini evrensel bir dindir, toplum içinde statü farkını kabul etmez ,kabileye, soya, zenginliğe, fakirliğe bakmaz temelinde eşitlik ve hak vardır. İslâmiyet ilk ortaya çıktığında ve Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiği zamanlarda Resulullah İslamiyeti herkese yaymak için çok uğraşmış hatta Mekkedeki soylu kesimin tepkisini çekmiştir. İslamiyet’in bu kadar tepki almasının sebebi eşitliği, adaleti savunmasıdir buda Mekkedeki soylu kesimin tepkisine maruz kalmıştır.

Peygamber efendimizin Kur’an’ı Kerimin kaç ayetten oluşacağını, kendisine kaç Vahiy geleceğini bilmiyordu, Rabbimiz tarafından kendisine kuvvetli bir hafıza verildiği bazı kaynaklarda geçmektedir, ancak Resullah kaç Vahiy geleceğini bilmediği için gelen ayetleri kitap hâline getiremezdi, ilk başlarda vahiy katiplerine yazdırılan ayetler daha sonra derilerin üzerine yazılmaya başlandı. Hafızların tek tek şehit olmaya başladığı o sert geçen dönemde Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) vefatından sonra dört halife döneminde de Kur’an ı Kerim’i koruma görevi sürmüştür.

*Hz. Ebubekir döneminde Kuran ayetlerinin toplatılması kararlaştırıldı ve Hz. Osman döneminde de Kuranı kerimin düzeltilmesine ve çoğaltılması sağlandı.

İslamiyet’in ilk kez geniş çapta yayıldığı dönemde Müslüman halk ezberlemiş oldukları Kuranı kerimin ayetlerini kendi dilleri ile yazıya aktarmaya başlamıştır. Ancak bu durum “Kuranı kerimin birden fazla biçimde olmasına ve orijinalliginin bozulmasına sebep olmuştur.

Bu durumun tehlikesini fark eden Hz. Osman Kur’an ı Kerim ayetlerini düzenlemiş, ve düzenlemiş olduğu ayetleri çoğaltarak Mekke, Basra, Küfe, Şam ve Mısır gibi İslamiyet’in önemli olduğu bölgelere göndermiştir.

Hz. Osman Kur’an ı Kerim’i çoğalttığı zaman yazı dilini Arapça olarak belirlemiştir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’in kaynağı Arapçadır. Hz. Osman’ın arapça olarak çoğaltmasının tek sebebi “Müslüman olmayı kabul eden ancak Arap olmayan milletlerin Arapça öğrenmesini sağlamak ve Arapçayı günlük hayatta kullanılan yaygın bir dil haline getirmektir.,

Kuranı Kerim Neden 23 Yılda İndirilmiştir Kısaca

Kuranı Kerim Neden 23 Yılda İndirilmiştir Kısaca

Paylaş

Yorumlar