Kuran-ı Kerimden ve Peygamberlerden Dua Örnekleri

0

Yüce Allah (c.c), Kur’an-ı Kerim’de nasıl dua edileceği konusunda ayetlerle örnekler vermiştir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

“(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve yoldan çıkanların yoluna değil.” (Fâtiha suresi, 5-7. ayetler.)

“… Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” ( Bakara suresi, 201. ayet.)

“… Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara suresi, 286. ayet.)

“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabb’imiz! Duamı kabul eyle.” (İbrâhîm suresi, 40. ayet.)

“… Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” (Tâhâ suresi, 25-26. ayetler.)

“… Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.” (Mü’min suresi, 7. ayet.)

“Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.” (Âl-i İmrân suresi, 8. ayet.)

Hz. Süleyman’ın (a.s) Duası

“Ey Rabbim! Benim, gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamı sağla. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat!” (Neml suresi, 19. ayet.)

Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail’in  (a.s.) Duası

“Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et, zira tövbeleri çokça kabul eden çok merhametli olan ancak sensin.”
(Bakara suresi, 128. ayet.)

Hz. İbrahim’ in (a.s) Duası

“Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Ey Rabbimiz! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et! Ey Rabbimiz! Amellerin hesap sorulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.” ( İbrâhîm suresi, 39-41. ayetler.)

Hz. Nuh’un (a.s) Duası

“Ey Rabbim! Hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen zarara uğrayanlardan olurum.” (Hûd suresi, 47. ayet)

Hz. Yusuf’un (a.s) Duası

“Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür
ve beni salihler arasına kat.” (Yûsuf suresi, 101. ayet.)

Hz. Musa’nın (a.s) Duası

“… Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.” (Kasas suresi, 24. ayet.)

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) dua etmenin önemini sözleri ve davranışlarıyla belirtmiş, bu konuda Müslümanlara örnek olmuştur. Onları dua etmeye teşvik etmiş ve kendisi de her fırsatta Allah’a (c.c.) dua etmiştir. Dua ederken sadece kendisi için değil ümmeti için de bağışlanma dilemiştir. (Bk. Ebû Dâvûd, Cihâd, 162.) Onun dua örneklerinden bazıları şöyledir:

“Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman yapan Allah’a hamdolsun.” (Ebû Dâvûd, Et’ıme, 52.)

“Bizi doyurup sulayan, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.” (Müslim, Zikir, 64.)

“Allah’ım! Senden faydalı bir ilim, helâl bir rızık, tarafından kabul gören bir amel istiyorum!” (İbn Mâce, İkâmet, 32.)

“Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.” (Tirmizî, Deavât 128.)

“Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlâkımı da güzelleştir.” (Ahmed b. Hanbel, I, 403.)

“Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, borçların ağırlığından ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına uğramaktan sana sığınırım.” ( Ebû Dâvûd, Vitr, 32.)

“Allah’ım! Yaptığım ve yapabileceğim şeylerin şerrinden sana sığınırım.” (Nesâî, İstiâze, 58.)

 

 

Paylaş

Yorumlar