KUR’AN-I KERİM’DE GEÇEN ŞİFA AYETLERİ

0

Şifa; deva demektir. Şifa; insanın hastalıktan kurtulması, sıhhat bulması, iyilik bulması manalarına gelir. Peki hastalara ne şifa olur?

KUR’AN’DA GEÇEN İKİ ŞİFA AYETLERİ

Kur’an-ı Kerim’in bizzat kendisi şifâdır Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), iki şifâ vardır buyuruyor:

“Bunun biri baldır, diğeri Kur’ân-ı Kerim’dir.” (İbn Mâce, Tıp, 7) Mesela Fatiha Suresi’nin hem yılan ısırması gibi fiziki hastalıklara hem de bir insanın mecnun (deli) olması gibi psikolojik hastalıklara şifa olduğu hadis-i şeriflerde rivayet edilir.

Kur’ân-ı Kerim’in maddi-manevi bütün hastalıklara şifa oluşu, balın şifa oluşu ve diğer şifa veren bilgilerin yanı sıra esas (hakiki) şifa verici Allah Azze ve celle dir. Çünkü Allah Azze ve celle nin eş-Şâfi ismi, sıfatı şerifi mevcuttur. Ve bütün şifâlarda Yüce Allah’ın “Ya Şâfi” dediğimiz o isminden tecelli etmektedir. Yani bütün dertlerin devası, şifanın kaynağı Allah Azze ve celle’dir. Esas şifâyı da biz O’ndan bekleriz. Diğerlerini hep vasıta olarak biliriz.

ŞİFA NE DEMEK?

Şifâ; deva demektir. Şifa; insanın hastalıktan kurtulması, sıhhat bulması, iyilik bulması manalarıan geliyor.

HASTALAR İÇİN ŞİFA DUASI

İmam Kuşeyri Hazretleri naklediyor:

“Şimdi arzedeceğim altı ayet şifa kaynağıdır. Bunları bir insan sabah-akşam dikkatlice, ihlasla okursa hangi hastalık olursa olsun biiznillah şifa bulur. Bu ayetlerin şifa verdiğini tecrübe etmişizdir. Benim 12 yaşlarında bir kızım vardı. Devası olmayan müzmin bir hastalığa yakalandı. Bütün hekimlere götürdüm, deva bulmadı. Onu ölüme terketmiş durumdayken salih bir insanla karşılaştım. Bu halimi arzettim. Dedi ki; Kur’ân-ı Kerim’de altı tane şifa ayeti bulunmaktadır ki kızına ihlasla bu duaları sabah-akşam okursan o biiznillah iyileşecektir. Ben de bu ayetleri öğrenip kızıma okudum. Ölmek üzereyken kızım sıhhat buldu, iyileşti. Onun için bu ayetlerin ne kadar şifa verici olduğuna bizzat şahidim.”

KUR’AN’DA GEÇEN ŞİFA AYETLERİ

Kur’ân-ı Kerim’de bulunan şifâ âyetleri; sağlık için duâ, şifâ için duâ, hasta duâsı, hastalara şifâ duâsı arayanlar için en etkili şifâ duâlarıdır.

Tevbe Sûresi, 15. âyet


Okunuşu: “…Ve yeşfi sudûra kavmin mu’minîn. (mu’minîne).”

Anlamı: “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

Yunus Sûresi, 57. âyet


Okunuşu: “…Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)”

Anlamı: “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır…” (Yûnus, 57)

Nahl Sûresi, 69. âyet


Okunuşu: “…Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)…”

Anlamı: “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

İsrâ Sûresi, 82. âyet


Okunuşu: “Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)….”

Anlamı: “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

Şuarâ Sûresi, 80. âyet


Okunuşu: “Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni.”

Anlamı: “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Fussilet Sûresi, 44. âyet


Okunuşu: “Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ’)…”

Anlamı: “…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

Şifa Duası

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Allah’ın ismiyle sana okurum. Allah sana şifâ versin. Ey insanların Rabbi, bunun ıstırabını giderip şifâ ver. Şifâyı veren ancak Sen’sin. Sen’in şifândan başka şifâ yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifâ ihsân eyle! Âmîn. Rahmetinle ihsân eyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Ezâ veren her şeyden, bütün zararlı gözlerden ve hasetçilerden Allah Teâlâ sana şifâ versin.

Paylaş

Yorumlar