Kıyametin küçük ve büyük alametleri sırasıyla hangileridir

0

Kıyametin ne zaman kopacağı Allah’tan  başka kimse bilemez. Kuranda kırk yerde geçen “sâat”
kelimesiyle anlatılan kıyametin kopmasının yakın olacağı, ansızın geleceği ve alâmetlerinin
belirdiği ifade edilir.

 

 

 KIYAMETİN KÜÇÜK ALÂMETLERİ:
önce küçük kıyametin alâmetleri, gerçekleşecek   ve büyük alâmetler görülecek.  Bunlar sırasıyla  şöyledir.

1. ) Alemlerin Efendisi (sav)’in  son peygamber olarak gönderilmesi ve peygamberliğin onunla son bulması,

Hz. Muhammed  (sav): “Kıyamet günü ile ben şöyle gönderildim.” buyurmuş ve şehâdet parmağı ile orta
parmağını işaret etmiştir.(9 Buhârî, Tefsir Sure 79; Talâk, 25, Rikâk 39; Müslim, Fiten 22, Tirmîzi, Fiten 39)

2.) İslami ilimlerin gerilemesi, bilgisizliğin çoğalması,
3. Açıkça içki içilip, zina yapılması,
4. Adâlet ve ehliyetin kalkması.

Resül Ekrem Efendimiz (sav) “İş ehil olmayana verilince Kıyâmeti bekle.”11 buyurmuştur.  (Sahih-i Buhârî ve Tecrîd-i Sarih Tercemesi – C.1, Sh.67, Hd.No: 54)

5. ) Helâl ve harama dikkat edilmeyecek
6. Ana-babaya isyanın artacak,
7. İnsanlara hürmet ve merhametin azalacak,
8.) Ölçü ve tartıda hilenin artacak,
9. ) Kumar, fal ve oyun âletlerinin çoğalacak,
10.)  İsrafın artması, dünya malına çok değer verilecek, malın artması  âhiret hayatının unutulması.
Hadiste

“Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O vakit) kişi
mü’min olarak sabaha erer de kâfir olarak akşama kavuşur. Mümin olarak akşama erer,
kâfir oIarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini
satarlar.“ buyurmuştur. ( Tirmizî, Fiten 30,)

11.)  Müslümanlardan iki grubun birbiriyle savaşması . Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça kıyâmet kopmaz. Bunlar aralarında
büyük bir savaş yaparlar, fakat davaları birdir.”(Buharî, Fiten 24, Menakıb 25, İstitabe 8; Müslim, İman 248, Fiten 17,)

12. ) Adam öldürme olaylarının çoğalması. Hadiste: “Herc atmadıkça kıyâmet kopmaz!‘‘ buyurmuşlardı. (Yanındakiler): ‘‘Herc nedir ey Allah’ın Resulü?” diye sordular. “Öldürmek! Öldürmek!” buyurmuştur.”1(vMüslim, Fiten 18)

KIYAMETİN BÜYÜK ALÂMETLERİ:

Büyük alametler, insanların irade ve isteklerinin dışında meydana gelecek olan ve kıyametin
kopmasına çok yakın bir zamanda meydana gelecek olan alâmetlerdir.

 Büyük  kıyamet alemetleri on tanedir.
Hz. Muhammet  (s.a.v) kıyamet alametleri hakkında  şöyle buyurmuştur: “Kıyâmet, on alamet görülmedikçe kopmaz: Duman, Deccal, Dabbetül-Arz, Güneşin batıdan doğması, İsâ’nın yeryüzüne inmesi, Ye’cüc Me’cüc, doğuda bir, batıda bir, Arap yarımadasında bir (toprak) batışı olmak üzere üç batış. Bunların sonuncusu ise insanları mahşere sürecek olan ateşin çıkmasıdır.”(Müslim, Fiten 39 )

 

Kıyamet ne demektir | Büyük ve küçük kıyamet alametleri nelerdir

Kıyamet ne demektir | Büyük ve küçük kıyamet alametleri nelerdir

Paylaş

Yorumlar