Kıyamet ne demektir | Kuranda kaç yerde kıyamet kelimesi geçiyor

0

Kıyâmet kelimesi “kalkmak, dikilip ayakta durmak” anlamına gelen kıyam kökünden isim veya masdar
olup, “dirilip mezarından kalkma, Cenab-ı Hakkın  huzurunda durma” veya “bu olayın başlangıcını teşkil
eden değişikliğin vuku bulması” demektir.

Dinî bir terim olarak ise kıyâmet; Cenab-ı Hakkın ezelde takdir ettiği zaman gelince, dünyadaki tüm
canlıların ölmeleri, sonra bütün ölülerin Allah tarafından diriltilmeleri, mahşer meydanında
toplanmaları, hesaba çekilmeleri ve dünyadaki işlerinin karşılıklarının verilmesi demektir.

Kuran-ı kerimde kıyamet kelimesine çok yakın bir muhtevada kullanılan âhiret -beş yerdeki ayrı 
kullanılışı hariç- 110 yerde geçer ve  yirmi altı âyette “el-yevmü’l-âhir” terkibiyle yer alır.

 

Kıyamet kelimesi kaç yerde  geçiyor?

İslâm dininin inancının temel esaslarından biri olan kıyamet yada  âhiret konusu sayısı yüzleri aşan
âyetlerde ve müstakil sûrelerde  yer verilmiştir. Kutsal kitap Kuran-ı kerimde zaman zarfı olan “yevme”, “yevmeizin” kelimeleriyle oluşup kıyâmet  ayetlerin sayısı 400’e yakın olup, bunların  70’i  “yevmü’l-kıyâme”diye geçmektedir.

 

Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyuruyor “Sûr‘a üflenince, Allah´ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!”(4 Zümer, 39/68)

 

Küçük ve büyük kıyamet nedir?

İki türlü kıyâmet vardır. Bunlar küçük ve büyük kıyamettir. Küçük kıyâmet  kişinin kendi ölümüdür. Büyük kıyâmet
ise İsrafil (as)’ın ilk sûr’a üfürmesiyle kopacak olan büyük kıyamettir.

Kıyamet kopması İsrafil (as)’ın Sûr’a üflemesiyle kopmasıdır. Sûr’a ikinci kez üflenince de, ruhlar cesetlerine
dönerek dirilecekler.

 

İnsanoğlunun kıyameti kendi ölümüyle başlar. Ölüm, insan hayatının en önemli olayıdır.Kulluk vazifesi  ve
imtihan için yaratılmış olan insanoğlunun imtihan müddetinin sona ermesidir. Her insan dünya hayatında yaşadıklarının ve yaptıklarının karşılığını görmeye başlar.

Ölüm, gerçekleri görmek üzere, imtihan uykusundan gerçeğe uyanmaktır. Ölüm; yok olmak değil, fâni âlemden bâki âleme göçmektir.

 

 

 

Paylaş

Yorumlar