Kıyamet Koptuktan Sonra Ahirette Nelerle Karşı Karşıya Geleceğiz

1

İnsanların ve diğer canlıların bir sonu olduğu gibi mutlaka üzerinde yaşadığımız dünyanın, gördüğümüz güneşin, ayın, herşeyin bir sonu mutlaka gelecektir.

 

Kıyamet Koptuktan Sonra Ahiret Hayatının Bilinmesi Gerekenleri

İsrafil (aleyhisselam) ne zaman ki ” Sûr u üfleyecek işte o zaman müminlerin ruhları bedeninden ayrılacak insanlar arasında kötü olanlar ve Rabblerine karşı gelenler,kâfir olanlar üzerinde kıyamet kopacaktır.

Kıyametin kopması dan sonra Sûr ikinci kez üflenecek ve tüm canlı yaratıklar hem bedenen hemde ruhen tekrar dirilecektir.

Rabbimiz bizleri bir hesaba çekmek için mahşer gününü ayarlamıştır. Bu günde insanlar kendi dertlerini, sorunlarını hesabının sonunda yüzünün akıyla çıkıp çıkamayacağını düşündükleri için en yakında en sevdiği kişiyi dahi görse onunla ilgilenemeyecek sadece ahireti ile meşgul olacaktır. O gün Salih amel işleyen,kulluk vazifesini yerine getiren müminlerin yüzü nurlanacak, kâfirlerin ise kararacaktır.

İnsanlar dünyada yaptığı amellerinin karışıklığını görmek için bir araya geldikten sonra kendilerine dünyada iken yaptıkları işlerin yazılı olduğu amel defterleri dağıtılacaktır. Ve bu defterler iyiliği ve kötülüğü yazan Kiramen ve Katibîn melekleri tarafından yazılacaktır. Amel defterleri cennetle müjdelenenler için sağ taraftan, cehennemi hak edenler için soldan verilecektir. Ve amel defterini eline alan her insan Yüce Allah tarafından hesaba çekilecektir. Ve amel defterlerinden başka vücudumuzda bulunan her organ, yeryüzünde bulunan her şey bizlerin yapmış olduğu davranışlar için şahitlik edecektir.

 

  Ahirette İnsanlara 5 soru sorulacaktır.

 

1-) Ömrünü nerede harcadın?
2-) Gençliğini nasıl geçirdin?
3-) Malını nasıl kazandın?
4-) Malını nereye harcadın?
5-) Rabbinin sana öğrettiği şeyleri uyguladın mı?

Sırat köprüsünden nasıl gececeğiz

Ve ondan sonra Sırat köprüsüne doğru gideceğiz, burası cehennemin üzerinde uzatılmış bir yoldur. Herkes mutlaka burdan geçecektir, müminler yaptıkları ibadetlere göre kimisi yıldırım hızıyla geçecekken ,kimisi yavaş geçecektir. Kâfirler ve günahkar olanlar ise ayakları yerlerde sürünerek cehenneme gidecektir.

Cehennem ,iman etmeyenler ile inandığı halde günah işlemeye devam edenlerin cezalandırılacakları yerdir. İnandığı halde Allah’ın emirlerine uygun davranmayan, ibadetlerini yerine getirmeyen kişiler uzun Bir süre cehennemde kaldıktan sonra cennete gidecektir ancak bu sürenin ne kadar uzun olduğu bilinmemektedir. Fakat kâfir ve Allah’ın varlığını inkar edip, İbadetlerle dalga geçenler, peygamberleri yalanlayanlar ise ebedi olarak cehennemde kalacaktır.

Rabbim bizleri kabir azabından korusun, sırat köprüsünden yıldırım hızıyla geçmeyi nasip etsin

 

Ahirete iman neden önemlidir? Ahirete inanmanın kişiye ne faydası vardır?

Ahirete iman neden önemlidir? Ahirete inanmanın kişiye ne faydası vardır?

Paylaş

Yorumlar