“Kim Bir Kavme Benzemeye Çalışırsa, O da Onlardandır” Hadisi

0

“KİM BİR KAVME BENZEMEYE ÇALIŞIRSA, O DA ONLARDANDIR”

Hadis-i şerifte buyrulur:

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebu Davud, Libas, 4/4031)

Hristiyan aleminin mukaddes sayıp kutladığı yılbaşını kutlamak, İslam şahsiyet ve karakterine aykırıdır. Çünkü yegane hak din olan İslam mükemmeldir. Mükemmelin ise artık hükmü bitmiş ve tahrife uğramış bir dinden alacağı hiçbir şey yoktur.

Üstelik hiçbir mukaddes gün, nefsani eğlencelerle, haramlarla, şeytani çılgınlıklarla idrak ve ihya edilmez. Sadece bu hakikat bile yılbaşı kutlamanın, ne kadar batıl bir adet olduğunu ifadeye kafidir.

Namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha’nın son ayetinde;

“…Gazaba uğrayanların ve sapıkların (yoluna) değil.” (el-Fatiha, 7) buyrularak, İslam dışındakilerin yoluna uymaktan ikaz edilmekteyiz.

Gayr-i müslim­lere veya fasıklara benzeme ve onların nefsani hayat tarzlarını taklit etme hastalığı, imanı tehlikeye atan hususlardan biridir. iman temelindeki çözülmelerin, fikri ve ahlaki yozlaşmaların birçoğu, bu tür taklitlerle başlar. Taklit, zamanla alışkanlık ve huy haline gelir. Sonrasında ise şekli beraberlik, zihni beraberliğe, zihni beraberlik ise zamanla kalbi beraberliğe kadar gider.

Velhasıl her müslüman; hayatının her safhasında, İslam şahsiyet, karakter ve vakarına yaraşır bir duruş sergileyip gayr-i müslimlerin adetlerinden uzak durmakla mükelleftir.

Paylaş

Yorumlar