Kenzül Arş Duası | Kenzül Arş Ayeti Arapça Türkçe Okunuşu

0

Kenzül Arş Duası  Kenzül Arş Ayeti  Kerime Arapça  ve Türkçe Okunuşu

Kenzül Arş Duası  Türkçe  Yazılışı  

Bismillahirrahmânirrahıym.

Lailâhe illallâhül melikül hakkul mübin.  La ilahe illellahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. Lâ ilâhe illà ente sübhaneke inni küntü minez-zâlimlyn. La ilahe illallâhü vahdehüü là şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül là yemûtü ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil mesiyr ve hüve alâ külli şey’in kadiyr.

Ve bihi nesteinü ve lå havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallâhü şükran li ni’metih. Là ilâhe illallâhü ikrâran bi rububiyyetih.

Ve sübhänellâhi tenzihen li azametih. Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektubi alâ cenâhı Cibrile aleyke ya rabb. Ve bihakkismikel mektubi alâ cenahi Mīkâiyle aleyke yà rabb. Ve bihakkismikel mektubi alà cebheti İsrafile aleyke yâ rabb. Ve bi hakkısmikel mektūbi alá keffi Azrâiyle aleyke ya rabb. Ve bi hakkısmikelležil semmeyte bihi Munkeran ve Nekiran aleyke ya rabb. Ve bi hakkısmike ve esrâri ibâdike aleyke yâ rabb.

Ve bi hakkısmikelležil temme bihil islâmu aleyke yâ rabb. Ve bi hakkısmikelležil telekkaahu ademu lemmå hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehüü aleyke yâ rabb. Ve bi hakkısmikelležii nådâke bihi Şit, aleyke yâ rabb. Ve bi hakkısmikelleži kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rabb.Ve bihakkismikel mektūbi fit tevrâti vel incili vez zeburi vel furkani aleyke ya rabb. Ve bi hakkısmike ila münteha rahmetike ala ibdike leyeyke ya rabb. Ve bi hakkı temami kelimike aleyke yà rabb.

Ve bi hakkimikellezii nadake bihi ibrahimü fe cealten nåra aleyhi berden ve selamen aleyke ya rabb. Ve bil hakkısmikellezii nadáke bihi İsmaıylü fe neccetehüü minez zebhı  aleyke ya rabb.

Ve bi hakkısmikellezi nadáke bihi İshaku fe kadayte hacet hüü aleyke ya rabb. Ve bi hakkısmiketlezii nadake bihl Hud ü aleyke ya rabb. Ve bi hakkısmikellezii deake bihi Ya’kubu te radedte aleyhi besarahúů  Yusufe aleyke ya rabb. Ve  bi hamikellezii nadake bihi Davüdü fe cealtehü halifeten fil yedihi  aleyke ya rabb.

Ve bi hakkimikelležii deake bihl Süleymanü fe  a’taytehü Imülke fil erdi aleyke ya rabb. Ve bi hakkimikelležii nadake bihi Eyyubi fe necoeytehüü minel gammilezii kane fihi aleyke ya rabb.Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi iysebnü Meryeme fe ahveyte lenül mevta aleyke ya rabb.

Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi Müsa lemma hátabekealettüri aleyke ya rabb.

Ve bi hakkimikeležii nadetke bihi Asiyetümraetü  Fir’avne fe rezaktehel cennete aleyke ya rabb. Ve bi hakkimikellezii nadeke bihi benü israilyle  lemma cavezül  bahra aleyke ya rabb.Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi Hıdıru lemma meşa alel mai aleyke ya rabb.

Ve bi hakkısmikellezi nadake bihi Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceyteüü aleyke ya rabb. İnneke entel kerimül kabir. Hasbünallahü ve ni’mel vekli. Ve havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azym. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selim.

Kenzül Arş Duası Arapça Oku 

kenzül arş duası arapça

kenzül arş duası arapça

Paylaş

Yorumlar