Kendisine İlahi Kitap Verilen Peygamberler Kimlerdir?

0

Kitap Nedir? Hangi Peygambere kutsal kitap indirilmiştir? Kendine suhuf gönderilen peygamberler…

“Kitap” deyince aklımıza, Allah’ın buyruklarını içine alan bir kitap gelmesi gerektiğini biliyoruz.

Rabbimiz, insanlara Peygamber olarak ilk önce Hz. Adem’i tayin etmiştir. Ondan sonra, en son Peygamber Hz. Muhammed’e kadar geçen sürede binlerce Peygamber göndermiş, bunlardan bir kısmına emir ve yasaklarını kitaplarla bildirmiştir.

Ancak bu kitapların bir kısmı büyük, bir kısmı da küçüktür. Yani birkaç sayfa halindedir. Hacim olarak büyük olanlarına “Büyük Kitaplar”, küçüklerine de sayfalar anlamına gelen “Suhuf” adı verilir.

HANGİ PEYGAMBERE KAÇ SAYFA (SUHUF) GÖNDERİLMİŞTİR?

Suhuf, aşağıda belirtilen sayfalar halinde, şu peygamberlere gönderilmiştir:

10 safa Hz. Âdem Aleyhisselâm’a 

50 sayfa Hz. Şit’e Aleyhisselâm’a 

30 sayfa Hz. Idris’e Aleyhisselâm’a 

10 sayfa Hz. İbrahim’e Aleyhisselâm’a 

olmak üzere peygamberlere toplam yüz sayfa verilmiştir (Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, VIII, 489) (İ.K.)

Hangi peygamberlere Kutsal kitap gönderilmiştir?

KİTAPLAR Büyük Kitaplar dört tanedir:

  1. Tevrat: Allah, Tevrat’ı Hz. Musa Aleyhisselâm’a levhalar halinde göndermiştir. O dönemde okuma yazma bilenlerin sayısı çok azdı. İsrailoğulları, Hz. Musa’nın ölümünden uzun yıllar sonra Allah’tan gönderilen bu Tevrat’ın aslını, kaybettiler. M.Ö.622 yıllarında Azra adındaki bir kâhin, Hz. Musa’ya gönderilen Tevrat’ı bulduğunu söylemiş ve yeni bir Tevrat yazmıştır.

Bugün elde bulunan Tevrat, Hz. Musa’ya indirilen asıl Tevrat değil, Azrâ’nın yazdığı Tevrat’tır.

  1. Zebur: Zebur da M.Ö. 1000 yıllarında, Allah’ın peygamberlerinden olan Hz. Davut’a indirilmiştir. Çeşitli sebeplerden dolayı bu kutsal kitabın da aslı kaybolmuştur. Içi güzel öğüt ve Allah’a övgülerle doluydu.
  2. İncil: Hz. İsa’ya gönderilen ilâhî bir kitaptır. Ancak bugün Hıristiyanların elinde kutsal kitap olarak bulunan 

İncil, Hz. İsa’ya Allah’tan indirilen İncil değildir. Tıpkı Tevrat gibi İncil de değişik kişiler tarafından Hz. İsa’dan sonra yeniden yazılmıştır.

Günümüzde Hıristiyanların kabul ettiği İncil, Hz. İsa’dan yıllarca sonra dört ayrı kişi tarafından yazılan İncil’dir.

Biz Müslümanlar Tevrat, Zebur ve İncil’in bugünkü bozulmuş sekline değil, Allah’tan peygamberlerine indirilmiş olan aslına inanırız. Aslına inandığımız bu ilâhî kitaplar ise kaybolmuşlardır.

4.  Hz. Muhammed Efendimiz’e  (s.a.v) Kur’ân-ı Kerim Allah tarafından insanlığa yol gösterecek birer ışık olarak gönderilmiştir.

Kitaplar Arasında Kura’n-ı Kerim’in Yeri

Yukarıda, Allah’ın Hz. Muhammed’den önceki peygamberlere gönderdiği kitap veya sayfaların çeşitli sebeplerden dolayı kaybolduğunu ya da insanlar tarafından değiştiğini gördük. Zaten kaybolmamış veya değiştirilmemiş bile olsaydı, o kitaplar günümüzde geçersiz olacaklardı. Bunun böyle olduğunu bir benzetme ile şöyle açıklayabiliriz:
Anne-babamız bizi iyi bir insan olmamız için okula gönderirler. Orada güzel bir öğrenim ve eğitim görmemizi sağlarlar.
İlkokuldayken okumaya, öğrenmeye alfabe kitabıyla başlarız. Sınıflarımız ilerledikçe kitaplarımız da değişir ve gelişir. İlk sınıflarda öğretmenimiz tarafından hoş karşılanan birçok davranışlarımız ise daha yüksek sınıflarda iyi karşılanmaz. Ahlâk ve görgü kurallarımız da sınıflarımız ilerledikçe geliştirilir.

Orta ikinci sınıfta okuduğumuz kitaplar yerine ilk okul birdeki kitapları okuyacağım, demek, ne kadar anlamsızsa, gelecek yıllarda lise son sınıfta, orta okul kitaplarını okuyacağım demek de o kadar anlamsız olur. İşte tıpkı bu örnekte olduğu gibi Rabbimiz de biz kullarını dünya denen okulda eğitim ve öğretime tabi tutmuştur. Bizi eğitirken kademeli bir yol takip etmiştir. İnsanlığın ilk dönemlerinde çok az ve basit kurallar göndermiştir. Daha sonra kurallarını genişletmiş ve geliştirmiştir.
Bizi mutlu edecek, en iyi ve en doğru yola iletecek kurallarını da son kitap Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir. Kur’an diğer kitapların içine aldığı temel ilkeleri kapsadığı gibi, onlarda olmayan bilgi ve kuralları da bize bildirmiştir.
Yazının, yazı araç ve gereçlerinin, okuma-yazmanın pek fazla gelişmediği dönemlerde inen diğer kutsal kitaplar, zamanla kaybolmuştur. Oysa Kur’an, bir harfi bile değişmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Kur’an’ı kabul etmeyip diğer kitaplara bağlanmak, olgunluk çağına gelmiş bir insanın, çocukluk çağına dönmek istemesi demektir. Kur’an’ı Hak Kitap olarak tanımayıp, diğer kitapları benimsemek üniversitede okuyan bir kişinin oradaki kitapların yerine ilk okuldaki alfabeyi okumak istemesi anlamına gelir.

Kuranı Kerim Neden 23 Yılda İndirilmiştir Kısaca

Kuranı Kerim Neden 23 Yılda İndirilmiştir Kısaca

Paylaş

Yorumlar