Karınca Helal Kazanmak İçin Dua

0

 

Karınca Helal Kazanmak İçin Dua

Bu dua insanlar arasında Hz. Süleyman (aleyhisselam) zamanında kuraklık meydana gelmiştir. Yağmur yağması için karıncanın yaptığı dua olduğuna inanılır. Bundan dolayı bu duaya “karınca duası” denir. Bu dua, güçlü hadis kaynaklarında yer alır.  Bu dua halk arasında  çok yaygındır. duanın içeriği, Esmâ-i Hüsna’nın bir bölümü,  Yüce Allah  (c.c.) yönelik bazı hitaplar ve bereket anlamındadır. Duanın İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmadığından bu duayı okumakta  bir sakınca yoktur.

Karınca Duasının Fazileti 

İş yerinde ve dükkanında  hayırlı kazançlar ve bereket olmasını isteyenler.  Bu  karınca bereket  duasını beş  farklı  kağıtlara  yazıp her birini dükkanının faklı köşelerine  asacak ve  bir tanesini de kendi üzerinde bulundurursa,  Yüce Allah  o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Allah (c.c.)  öyle bereket ihsan eder ki yazıyı asan kişi  bile hayret  eder.  İş yeri  karınca gibi müşteri gelir. İhtiyacınız olduğu halde satılmayan bir malın üstüne  7 kere karınca duasının okunması gerektiğine inanılır.

Karınca Helal Kazanmak İçin Arapça  okunuşu

Karınca Duasının Okunuşu

Allahümme ya rabbi Cebrâiyle ve Miykâiyle ve İsrâfiyle ve Azrâiyle ve İbrâhiyme ve İsmâiyle ve İshâka ve Ya’kübe ve münzile’l-berakâti ve’t-Tevrâti ve’z-Zebüri ve’l-İnciyli ve’l-Furkâni ve Iâhavle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym. Lâ ilâhe illallâhü’I-melikül hakkul mübiynü Muhammedü’r-rasülüllâhi sâdıkul va’dül emiyn. Yâ rabbi yâ rabbi Yâ hayyu yâ kayyümü yâ ze’I-celâli ve’l-ikrâm. Eselüke yâ rabbe’l-arşil az’ymi en yezukni halâlen tayyiben birahmetike yâ erhamer’râhımiyn.

Paylaş

Yorumlar