Karınca Duası |Bereket Duası Arapça Türkçe Okunuşu Fazileti

0

 

 Karınca  Duası|Bereket Duası Arapça Okunuşu

karınca duası

Karınca Duası | Bereket Duası Türkçe Okunuşu

Allâhümme yâ rabbi cebrâiyle ve mîkâiyle ve isrâfiyle ve azrâiyle ve ibrâhîme ve ismâiyle ve ishâka ve va’kûbe ve münzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel fürkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil  aliyyil azivm* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Muhammedün resûlüllâhi sadikul va’dil emin * Ya rabbi ya rabbi ya hayyü ya kayyümü ya zel celali ve ikram* Es’elüke ya rabbel arşil azıymı en yerzükani halâlen taiyyiben bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn* Yemliha* Mekselinâ* Mislînâ* Mernûş* Debernûş* Şâzenûş Kefeştatıyûş* Kitmiyr*

Karınca Duası |Bereket Duası Fazileti 

-Bu mübarek duayı her gün sabah namazından sonra bir, üç veya yedi defa okuyanın kısmeti açılır, rızkı bol olur.

-Bu mübarek dua olan Karınca duasının sırları şöyledir: “Kim bu karınca duasını 5 beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört Köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenabı Hak (c.c) O kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Hem de öyle bereket ihsan eder ki o yazıyı asan kişinin kendisi dahi hayrette kalır. Dükkanına giren alışveriş yapmadan çıkmaz.  Yüce Mevlamız (c.c.) dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır. Satılamayan bir malın üzerine bu dua yedi defa okunursa, Allah’ın izni ile o mal birkaç gün içinde satılır.” (Mecmüatül Ed’iyye, s.99)

 

KARINCA DUASININ SIRRI

Peygamberler içinde tüm mahlûkatla, hayvanlarla konuşma özelliğine sahip olan Hz. Süleyman (A.S) dönemidir. Yağmur yağmamış ve bulunmuş olduğu yerde kuraklık baş gösterir.

Karınca Allah (c.c) şöyle dua etmektedir;

“Allah’ım bizi yoktan Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz aciz varlıkların yaşayamayız.

Ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir.” diye Rabbine niyaz ediyordu.

Bu kuraklık nedeniyle insanlar ve hayvanlar susuzluktan yaşam mücadelesi verirler.

Hz. Süleyman ‘in gözleri yaşarır.

Süleyman (a.s.) ile ümmeti şehrin dışına yağmur duasına çıkmak için yola revan olurlar. Yolda giderken yol üstünde bulunan bir karinca dikkatini çeker.

ve az sonra Hz Cebrail’in (a.s) getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar.

 Hz. Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.

Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, çırpınırken Rabbine dua etmektedir.

Peygamber yanındaki topluluğa döner:

Hz. Süleyman (a.s) Karıncanın yaptığı duasına dikkat kesilerek kulak kabartır.

Paylaş

Yorumlar