Kafirun Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı!

0

Kâfirun suresi hangi olay üzerine inmiştir; nüzul sebepleri ..

Kur’an-ı Kerim’in 109. suresi olan Kafirun suresi, 6 ayettir ve Mekke’de nazil olmuştur. Adını, ilk ayetindeki “Kafirun” ifadesinden almaktadır. Kafirun, “kafirler” anlamına gelir. Bu surenin ilk ayetinde, Hz. Muhammed’e (salllahu aleyhi vesellem) seslenilerek “De ki: Ey kâfirler!” buyrulmaktadır. İslamiyetten önce insanlar putlara tanrı diye tapıyorlardı. Yani onların önünde saygıyla eğiliyor, dilek ve isteklerini putlara iletiyor, putlar için kurban kesiyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberliğinin ilk dönemlerinde Mekkelileri İslam’a davet etmiş, onları putlara tapmaktan vazgeçmeye çağırmıştı. Mekkeliler, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) çeşitli tepkiler göstermişlerdir. Ona hakaret etmişler, baskı yapmışlardır. Bunlardan sonuç alamayınca da Hz. Peygamber’e (s.a.v.) birtakım teklifler yapıp onunla uzlaşmayı denemişlerdir. Örneğin bir gün Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gelip şöyle bir teklifte bulunmuşlardır: “Ey Muhammed! Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahına tapalım.” Müşriklerin bu teklifi üzerine Kâfirûn suresi nazil olmuştur. Bu surede, şirk ve küfür ile imanın asla bir araya gelemeyeceği belirtilir. Birbirine tamamen zıt olan bu iki inanç biçimi arasında asla uzlaşma olamayacağı açıkça ifade edilir. İnkârcıları memnun etmek için tevhit inancından asla taviz verilemeyeceği açıkça ortaya konulur. Müslüman’ın tevhit inancını benimserken inancında net, açık ve ihlaslı olması gerektiği açıklanır. Son ayette ise herkesin inancının sorumluluğunun kendisine ait olduğu belirtilir.

Kafirun Suresi Arapça Okunuşu

 

Kafirun Suresinin Türkçe okunuşu

Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Velâ ene
âbidün mâ abettüm. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Kafirun Suresinin Anlamı

De ki: “Ey Kâfirler!” Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk
edecek değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim kulluk ettiğime
kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

Paylaş

Yorumlar