Kadir Suresi Okunuşu Yazılışı Bu Sürenin Fazileti Hakkında Hadisler

0

Kuran-ı kerimin 97. suresidir. 5 ayetten oluşur. Mekke döneminde nazil olan Kadir Süresi’nde, Kadir Gecesi hakkında bilgi vermektedir.

 

 

KADİR SÜRESİNİN FAZİLETİ

Resulü Ekrem (sav) buyurmuştur ki: “Her kim abdestinin ardından ‘inna enzelná’ suresini bir kere okursa siddiklardan olur. İki defa okursa şehidlerden yazılır. Üç kere okuyanı ise Allah Teala peygamberlerin bulunduğu makamda hasreder.” (Süyüti)

Resulü Ekrem (sav) “Geçmiş zamanda Şem’ün (Şemsün as) adlı bir peygamber vardı. Allah (cc) rizası için bin ay devamlı cihâd edip, silâhını omuzundan çıkarmadı.” buyurmuştur. Eshâb-ı kirâm; “Keşke bizim ömrümüz de uzun olsaydı da, biz de din uğrunda Cenab-ı Allah için cihâd etseydik.” dediler Bunun üzerine Kadr süresi nâzil olup; “Size verilen Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır (Bu gecenin sevâbı, bin ay cihâd etmenin sevâbından çoktur.)” buyruldu.

Kim abdestinin sonunda bir kere “Kadir” suresini okursa sıdıklardan olur. İki kere okursa şehidler divânına yazılır. Üç kere okursa  Yüce Mevlamız  onu peygamberler topluluğu ile beraber haşr eder.

Kadir süresini 1000 defa okuyan Hz. Peygamberimizi rüyasında görür.

Kadir süresini  10 defa okuyan bin küçük günahı affedilir.

 

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

kadır suresı

KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

 • inna enzelnähu fi leyletil kadr.
 • Ve mâ edrake ma leyletul kadr.
 • Leyletul kadri hayrum-min elfi şehr.
 • Tenezzelul melaiketu verrühu fiha biizni
 • Rabbihim min kulli emr.
 • Selamun hiye hatta matleil fecr.

KADİR SÜRESİ MEALİ

 • Rahman ve Rahim olan Allah’in adıyla
 • Süphesiz, biz onu (Kur’an’i) Kadir gecesinde indirdik.
 • Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
 • Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
 • Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
 • O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

 

Paylaş

Yorumlar