Kadir Süresi Okunuşu | İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

0

Şüphesiz, biz onu (Kuran-ı Kerimi) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

 

kuran

Şübhe yok ki, o Kur’ân’ı Biz indirdik. Ve onu Biz elbette muhafaza edeceğiz» (Hicr süresi; ayet 9).

Yâni, Biz onu tahrif, ilâve ve bir kısmını atmaktan muhafaza ettik. Herhangi bir kimse, bir harf veya bir nokta ile değiştirmeye teşebbüs ederse, bütün dünya; «Sen yalancısın» diyecek, hatta en heybetli ve yaşlı bir kimse bir harfini kazāra değiştirse, çocuklar dahi; «Yanlışsın, doğrusu şöyledir.» diyecekler. Başka Semâvi Kitâblarin böyle mazhâriyetleri olmadı. Kur’ân-Kerim’den başka Kitablar, kötü adamlar tarafından tahrif edilip değiştirildi. Mülhid, Yahudi ve Hıristiyanların, Kur’an-ı Kerim’i ibtâl edip bozmak için büyük gayretleri olduğu halde birşey yapamadılar.

İnanılması gereken şeylerden biri de; Semâvi Kitâbların içine aldıkları hükümlerin tümü Kur’ân-ı Kerîm’de mevcûdtur. Ayrıca Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerim’in ezberlenmesini herkes için kolaylaştırmıştır.

Cenâb-ı Allah şöyle buyurur:

«Andolsun, Kur’ânı öğüt için kolaylaştırdık. Fakat, hani öğüt alan?» ( Kamer süresi; ayet : 17)

Kur’ân-Kerim’in ezberlenmesi çocuk için dahi gâyet kolaydır. Kısa bir zaman içerisinde ezberler. Diğer ümmetler kendi kitablarını ezberleyemezler. Dünya kaldığı müddetçe bu mu’cize kalacaktır.  Kur’ân-ı Kerim, önceki Kitabları neshedip, yürürlükten kaldırmıştır. Bunun için her mükellef yalnız Kur’ân-ı Kerim ile amel edip, ona yapışmalıdır. Allah’ım! Kur’ân-ı Kerim’in ahkâmını uygulamak ve ona yapışmak için bizi muvaffak kıl, ey Kerim.

Kadir Süresi Fazileti 

Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: ” Her kim sevabına inanarak  Kadir süresini okursa, Allah Teala o kimseye Ramazan orucunu  tutmuş ve Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap verir.” buyuruyor:  ( Keşşaf, 6/410; Sa’lebi, el-Keşf ve’l-Beyan,6/500),

Kadir Süresi Arapça

kadir süresi

 

KADİR SÜRESİ  TÜRKÇE TEFSİRİ 

Bismillahirrahmanirrahim.

*İnna enzelnahü fiy leyletilkadr,

*Ve ma edrake ma leyletülkadr,

*Leyletülkadri hayrün min elfi şehr,

*Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr,

* Selamün hiye hatta matle’ilfecr,

 

KADİR SÜRESİ  TEFSİRİ 

Mekke döneminde inmiştir , 5 âyettir.

Rahmân, Rahîm olan Allah’ın adıyla

*Şübhe yok ki biz onu (o Kur’ân’ı), Kadir Gecesinde indirdik.

*Kadir Gecesinin ne olduğunu (onun kıymetini) sana ne bildirdi?

*Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. 

* Melekler ve Ruh (Cebrâil), onda (o gecede) Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey iner(ler).

* 0 (gece), fecrin doğuşuna (gün ağarana) kadar selâmettir.

 

innà enzelnâhü fi leyletil kadr* Doğrusu Biz, onu (Kurân’ı) Kadir gecesinde indirdik.* *Ve mâ edräke mâ leyletül kadr* Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? Leyletül kadri hayrum min elfi şehr* Kadir gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.* Tenezzelülmelêiketü verrûhu fiha biizni rabbihim min külli emrin* gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner* *Selamun hiye hattâ matlail fecr* Artık o gece bir esenliktir gider. Ta (ki) tan ağarana kadar.

 

Paylaş

Yorumlar