Kadir Gecesini Nasıl İhya Etmeliyiz

0

KADİR GECESİNİN İHYASI

Ramazan Şerif kıymetli bir aydır. Bir  o kadar daha çok kıymetlidir. Çünkü  içinde bir Kadir gecesi bulunur, fakat  hangi günü belli değil. Saklanmış olan bir mükafat, saklanmış olan bir gecedir.  Gizli bir güzellik taşır.  Ebu Hüreyre (ra.anha)’dan  ve Ahmed ibn-i Hanbel (ra.anha)’ın  şöyle rivayet edilmiştir: “ Leyletül-kadri leyletü sabiatün tasiatün ve işrine”   Peygamberimiz (s.a.v)  bu hadis-i şerife göre: “Kadir gecesi son on günün yirmi yedi veya yirmi dokuzundadır.”  buyurmuş, iki ihtimal vermiştir.   Hz. Muhammed (sav) “Kim o geceye isabet ederse, bin aydan daha hayırlı bir geceyi yakalamış olur”.  Bizde Ramazan ayının son on gününü ibadetle meşgul olmak  gündüzlerini ve gecelerini gafletle geçirmemek.

Yüce Mevlamız  insanı değerli bir varlık olarak yaratmıştır, bu değerli varlığı da sevdiği ve bir yere konduramadığı için, böyle sevdiği birine de Kadir suresi vesilesi ile Kadir Gecesi gibi bir geceyi hediye etmiştir. Burada Kadir
Gecesi’nin Kadir suresi ile isimlendirilmesi Allah Teala katında ne kadar azim bir değere sahip olduğunu göstermesi
açısından önemlidir.

Kadir Gecesi İslamın yeryüzüne doğduğu gecedir. Buradan hareketle  insanın  yaşantısında dönüm noktası olmalıdır, sıradan bir gece olmamalı, Burada önemli olan geceyi ihya etmek; sadece bu gece sabaha kadar ibadet etmek demek değildir. Ömrün kalan kısmını da bu geceye uygun olarak ayarlamaktır.

Başka bir hadiste Ebü Hüreyre (ra.anh)’dan şöyle  rivayet edilmiştir:  Hz. Peygamber şöyle buyurdu:”Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”(Buhari, Müslim, Ebu Davüd, Tirmizi, İbni Mace)

Hz. Aişe (ra.anh) şöyle naklediyor: Ramazan ayının son on günü girdiğinde Allah’ın Resulü geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.(Buhari, Müslim, Ebü Davüd, İbni Mace)

Alemlerin Efendisi (s.a.v) Hz. Aişe’ye öğrettiği kadir gecesi duası

Hz. Aişe  Annemiz (ra.anh) Hz. Peygambere  şöyle dedi:-Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.  Efendimi “Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et” buyurdu.(Tirmizi, İbni Mace)

Paylaş

Yorumlar