Kadir Gecesi Ramazanın Son 10 Günü İçinde Hangi Gündür?

0

“Şüphesiz biz bu Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik.” Kadir Süresi)  Yüce Mevlamız  başka bir âyette Kur’ân’ı Ramazan ayında indirdiğini açıklayarak şöyle buyurmuştur:”Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.”Bakara Süresi: 185

 

 Ramazanda Çokça Zikir, Dua Ve İstiğfârda Meşgul Olmak

 Ramazan şerif  ayı Kur’an ayıdır. Bundan dolayı müslümanın bu ayda diğer günlerine nazaran daha fazla Kur’an-Kerim okunmalıdır. Bu ayın tüm gün ve geceleri faziletli günlerdir. Bu günleri ganimet bilerek çokça zikir ve dua etmek, özellikle de duaların kabul edildiği anlarda buna dikkat edilmelidir. Orucunu açtığı vakit oruçlunun, geri çevrilmeyecek bir duası vardır. Yüce Mevlamız (cc) İzzet ve Celâli’nin layık olduğunca dünya semasina inip te, “Bir dilekte bulunan kimse var mı ona vereyim, mağfiret isteyen var mı onu mağfiret edeyim” dediği vakit, gecenin son üçtebiridir. Başka bir diğer kıymetli vakit te seher vaktidir; “Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi” Cuma günü de duânın kabul edildiği saat kollanmalı, cuma gündüzünün son vakti; Bilhassa  ikindi ezanı sonrası dua ile meşgul olmalıdır.  Nice oruçlu orucundan açlık ve susuzluktan başka bir nasip elde edemez. Nice namaz kılan vardır ki geriye uykusuzluk ve yorgunluktan başka bir şey kalmaz. Hz. Muhammed (sav) “Kim imanla ve ecrini yalnız Allah Teala’dan umarak Ramazan oruçlu geçirirse geçmiş günahları affolunur” ifadesindeki“imanla ve ecrini yalnız Allah Teala’dan umarak” sözüyle bu önemli noktaya işaret etmiştir. 

 

Ramazan Ayında  Boş Şeylerle Meşgul Olmak

Ramazanda zamanı boşa geçirmek ve Allah (cc) itaat dışında şeylerle ziyan etmek. Tâhâ, 20/124-127 ayetler:  İşte gaflet, ilahi rahmetten ve ilahi lütuflardan yüz çevirmek buna denir. “Kim de beni anmaktan yüzçevirirse şüphesiz onun için dar bir geçim vardır ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O, “Rabbim! Beni niçin kör olarak hasrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!” der. Buyurur ki: “İşte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun!” Böylece, israfa sapanı ve Rabbinin ayetlerine inanmayanı cezalandırırız. Rabbinin azabı, elbette daha şiddetli ve daha süreklidir”

 

Oruçlular Nelere Dikkat Edecekler 

Hz. Peygamberimiz (sav) “Kavl-i zür” denilen, fitne ve fesat yayan yalan söz terk edilecektir. Peygamberimiz (sav), “Kavli zür’u terketmeyen Allah Teala’nın, onun yeme ve içmesini terketmesine ihtiyacı yoktur” buyurmuştur .( Buhari), Hayırsız ve fahiş söz de terkedilecektir. Peygamberimiz (sav), “Oruç, yememek ve içmemek değildir. Ancak oruç, hayırsız ve fahiş sözden oruc tutmaktır. Biri sana sövdüğü veya cahilce davrandığı zaman ‘ben oruçluyum, ben oruçluyum’ de” buyuruyor. ( Sahihtir, İbni Hüzeyme),

 

Kadir gecesi ramazan ayının son 10 günü içinde gizlidir mi

Hz. Peygamberimiz (sav)  Kadir gecesini aramak için Ramazan’ın ilk on gününde itikâfa girerdi. Sonra ortasındaki on gününde itikâfa girdi. Sonra onu Ramazan’ın son on gününde gördü. (Buhari) Sonra pek çok sahâbi onu Ramazan’ın son yedi gününde görmekte birleştiler.
Bunun üzerine  Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: “Görüyorum ki rüyalarınız, Ramazan’ın son yedi gecesinde birbirine denk gelmektedir.Artık kim Kadir gecesini arayacaksa, onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın.”( Buhari),
Hadis-i şerifte, Kadir gecesini belirli bir zamana tahsis etme konusundaki en asgari olanıdır.
Kadir gecesi hakkında gelen delilleri incelediğimizde bu gecenin yıldan yıla değiştiğini ve her yıl belirli bir gecede olmadığını bize göstermektedir. Peygamberimiz (sav), Kadir gecesinin sabahında su ve çamurun arasında secde ettiği rüyasında kendisine gösterildi. Bu rüyayı da Ramazan’ın yirmi birinci gecesi görmüştü.

Efendimiz (sav) “Kadir gecesini, Ramazan’ın son on gününde arayın.” ( Buhar) Bu, Kadir gecesinin belirli bir geceyle sınırlı olmadığına delâlet eder. Böylelikle bütün deliller birleştirilmiş olur.
İnsan son on gecenin her birinde Kadir gecesine rastlayacağını umabilir. O gecenin Kadir gecesi olduğunu bilsin veya bilmesin, îmân ederek ve sevabını Allah Teala’dan  umarak geceyi ibâdetle geçirirse, Kadir gecesinin sevabını elde eder.

Peygamberimiz (sav) “Kadir gecesini, Ramazanın son on gününde arayın.”  Bu, Kadir gecesinin belirli bir geceyle sınırlı olmadığına delâlet eder. Böylelikle bütün deliller birleştirilmiş olur. İnsan son on gecenin her birinde Kadir gecesine rastlayacağını umabilir. O gecenin Kadir gecesi olduğunu bilsin veya bilmesin, imân ederek ve sevabını Allah Teala’dan umarak geceyi ibâdetle geçirirse, Kadir gecesinin sevabını elde eder. (Buhari), (Müslim)

 

Kadir Gecesini İbadetle Geçirmenin Sevabı

Hz. Peygamberimiz (sav) “Kim ,mân ederek ve sevabını Allah’tan ümit ederek Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır.”(Buhari)
Hz. Peygamber Efendimiz (sav)  Kadir gecesine isabet ettiğini bildiğin zaman dememiştir. Çünkü Kadir gecesinin sevabını elde etmek için o geceyi ibâdetle geçiren kişinin, bizzat o gecenin Kadir gecesi olduğunu bilmesi şart değildir. Fakat kim, Ramazan’ın son on gecesinin hepsini imân ederek ve sevabını Allah Teala’dan  ümit ederek ibâdetle geçirirse, bu on günün ister başında, ister ortasında, isterse sonunda olsun, mutlaka Kadir gecesine isabet edeceğini kesin olarak söyleyebiliriz.

 

Paylaş

Yorumlar