Kadir Gecesi Peygamber (sav) Bildirdiği Dua

0

 Kadir Gecesi ve mübârek ayları bir fırsat bilip Bu gecelerin  günlerin kıymetini bilmek, böyle zamanlarda, çok tevbe istigfâr etmek,  günahlar için ağlamak, bağışlanmak için yalvarmak gerekir.

 

KADİR GECESİNİN KIYMETİ

Cenab-ı Hak, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere önem vermiştir, bu gecelerdeki, duâ ve tevbeleri kabûl edeceğini haber vermiştir. Kullarının çok ibâdet etmelerini, duâ ve tevbe istiğfarda bulunmaları  için bu geceleri sebep kılmıştır.
Önemli geceye, kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü öğle namazı vaktinden, o gecenin fecrine kadar olan zaman dilimidir. Sadece, Arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle değildir. Bu dört gece, bu günleri takip eden gecelerdir.
Önemli geceleri ihyâ etmeli, yâni kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, duâ, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölmüşlerimizin ruhlarına hediye etmelidir. Kıymetli  günler ve geceler, Allah Teala’nın bu ümmete ihsanıdır.

 

KADİR GECESİ NE ZAMAN

Ramazan-ı şerîf ayı içinde olan kıymetli bir gecedir. İmâm-ı Şâfi’i hazretleri onyedinci, imâm-ı a’zam Ebû Hanife hazretleri, yirmiyedinci gecesi olması çok vâkı’ olur dedi. 20 ile 30 geceleri arasında arayınız denildi. Kuranda
belirtilen en kıymetli gecedir. Kur’ân-ı kerîm, Peygamberimize bu gece inmeye  başladı. Ramazan ayın  içinde gizlenmiş olan Kadir Gecesi kesin olarak bildirilmemiştir. Ramazan ayın başından sonuna kadar, herhangi bir gecede olabileceği, hadislerde nakledilmektedir. Âlimlerimiz buyurdu ki: “ Cenab-ı Allah, beş şeyi beş şey içinde gizlemiştir. Rızâsını tâ’atta, gazabını günahlarda, kıymetli olan orta namazı beş vakit namaz içinde, evliyâsını insanlar
içinde, Kadir Gecesini de Ramazan ayında gizlemiştir.”
Bir kimse, Resül Ekrem (sav) gelerek, Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu suâl etti. Hz. Muhammed (sav), şöyle buyurmuştur: “Ramazanın birinci gecesi idi, geçti.”

Hz.  Âişe Annemiz  Resül Ekrem (sav) Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu sordu. O zaman da Peygamberimiz (sav)
şöyle buyurdu: ”On üçüncü gece idi geçti.”Farklı zamanlarda Kadir Gecesi’nin vakti ile alâkalı sorulan sorulara,
Hz. Muhammed, değişik cevaplar vermiştir. İslâm âlimlerinden bir kısmı, hadislerdeki bildirilen farklı zamanlar sebebi ile, Kadir Gecesi’ni, Ramazan ayının başından i’tibâren aramak gerekir olduğunu bildirmişler ve bunun için de
mümkün olduğu kadar her geceyi ihyâ etmeye çalışmalıdır, şöyle buyurmuşlar.

Kadir  Gecesi, çok kıymetli bir gecedir. Böyle kıymetli bir gecenin faziletinden mahrüm kalmamak için, Ramazan ayının her gecesini ibâdetle, tevbe istiğfarla geçirmek, Kuran okumakla geçirilmelidir.

Kadir Gecesi’nin fazileti hakkında hadislerde şöyle buyuruyor Peygamberimiz :

“Kabirde aydınlık istersen, Kadir Gecesinin karanlığında ibâdet eyle!”
“Kadir Gecesini ihyâ edene, bir saatlik sevap olarak, yüz senelik ibâdet sevabı verilir.”
“Allah (cc): ‘İzzet ve Celâlime yemin ederim ki, Kadir Gecesi’ni ihyâ edenin günahlarını bağışlarım. Kıyamette sual sormam. Onu Cehennem ateşinde yakmam. buyurmuştur.”

 

Hz. Muhammed (sav) şöyle  buyuruyor: “Kadir gecesine rastlamış bir geceyi ihyâ eden, Kadir
gecesini ihyâ etmiş gibidir.”
Bu hadise göre, Ramazan ayının 27. gecesini, Kadir gecesine daha önce çok tesadüf etmiş olduğu için ihyâ eden büyük sevâba  girer.
Kadir gecesi ile ilgili İmam-ı a’zam Hazretleri yirmi ile otuzuncu geceleri arasında aranması da nakletmiştir.

Peygamberimiz (sav)“Kadir gecesi Ramazanın 21, 23, 25, 27 29’uncu tek geceleri veya son gecesidir.”
“Ramazan-ı şerifin yirmiyedinci gecesini ihyâ edenin Cennete girmesine ben kefilim.”
“Ramazan-ı şerîf ayının yirmi yedinci gecesini ihyâ edenin, amel defterine yirmiyedibin senelik ibâdet sevâbı yazılır. Cennette ona yirmiyedibin köşk yapılır. Her köşk, hatırdan hayâlden geçmediği şekildedir.”

Kadir gecesinin alâmetleri hakkında Peygamberimiz (sav): “O gece ne soğuk, ne sıcak olur. Sabah güneş doğunca, sisli olmaz, tatlı ve hoş bir hava olur. Fırtına olmaz.”

Alimler şöyle diyor, Kadir gecesinde köpek sesinin duyulmadığını, ertesi günü güneşin şuasız doğduğunu, Kadir gecesinin gününün de fazilette gecesi gibi olduğunu bildirmişlerdir. Peygamberimiz (sav) “Allah (cc) katında en sevgili gece, Kadir gecesidir.”buyurmuştur.

KADİR GECESİ DUASI

Hz. Muhammed (sav), Âişe  annemize, Kadir gecesinde şu duâyı okumasını bildirmiştir:
“Allahümme inneke afüvvün tühıbbül afve fa’fu anni.”
Bu gece çok kelime-i tevhid okumak gerekir.  Hz. Muhammed (sav); “Kadir gecesinde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.” buyurmuştur.

Paylaş

Yorumlar