Kadir Gecesi  Okunacak En Makbul Dua

0

Müslümanların sayılı mübarek günlerinin en kıymetlisi  Kadir gecesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu gece için, “ Binaydan daha hayırlıdır” buyurulmuştur. Kadir gecesi, İslâm âleminde Ramazan’ın 26. gününü 27.’ye bağlayan gece olarak tes’id edilir.

 

 

Kadir Gecesi  Ramazan Ayın İçinde Hangi Gününde Gizlenmiştir

 

 

Kadir gecesinin önemini, kıymetini ve ehemmiyetini hiç düşünüyor muyuz? O. ne büyük ve ne mübarek  bir gecedir. sezebiliyor muyuz? Kadir gecesinin kadrini. bizzat  Cenab-ı Hak beyan buyurmakta ve kelam-ı ilahi olan kitab-ı mübiynin o gece indirildiğini hatırlatmaktadır. Bilindiği üzere Kadir gecesi Ramazan  şerif ayında bir gece ise de. hangi gece olduğu kullar tarafından kesin olarak tayin edilemediğinden. araştırılması iktiza edilmektedir. Kadir gecesi, Kur’ân-ı Kerim’in arş-ı ala’dan semavi arza inmeye başladığı gecedir. Bunun 26-27. gece olduğu kati değildir. Ama, umumiyetle bu tarih, İslâm âleminde makbul olmuştur. Bu gecenin, Ramazan-ı Şerifin ikinci yarısından sonraki tek rakamlı gecelerinden biri olduğu esasıdır. Bu gece edilen ibadet ve dualar müstecaptır, yâni  Yüce Allah kabul eder.
(Size orucun farz kılındığı o ramazan ayıdır ki,Kur’an o ayda indirildi .. )
buyurmak tadır.
Şu halde. Kur’anın inzali ramazan ayındadır. Ramazan ayı kullar ile Rabbil-alemiyn, arasındaki zahiri münasebetin
başladığı aydır. Recep ayı TEVHiD- I EF’AL, Şaban ayı TEVHID-i-SIFAT ve Ramazan ayı ise TEVHiD-İ ZAT’tır. Bu mübarek aylar, tertip üzere olup, bu üç ayın içinde LEYLE-I BERAT ve LEYLE-i-KADİR denilen iki büyük gece vardır. Berat gecesinin, Şahan-ı muazzamın on beşinci gecesi olduğu bilinmekte, Kadir gecesinin ise Ramazan ayının hangi gecesi olduğu bilinmemekte ve kullar tarafından aranmasını istemektedir. Kur’an-ı Kerim’in inzali ramazanda olduğu gibi, İbrahim (as) suhufun verilmesi, Musa’ya Tevrat, Davud’a Zebur, İsa’ya İncil de ramazam şeriftedir.
cenab-ı Hak. kulları ile irtibatını kesmemek için Kadir gecesini gizlemiş ve bütün Ramazan ayı içinde kullarının zat-ı
üluhiyyetine ibadet etmeleri için bu mübarek gecenin, hangi gece olduğunu haber vermemiştir.

 

 

Kadir Gecesi  okunacak en makbul dua

 

“Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa’fu anni.”

Anlamı: “Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (Tirmizi, Daavat)

Paylaş

Yorumlar