Kadir gecesi neden gizlenmiştir Kadir gecesi ne zaman

0

Ey Hak yolcusu : Kadir gecesi gizli olduğuna göre, herhangi bir kötülük yapacağın zaman, o gecenin Kadir gecesi olmadığına nasıl hükmeder de,  kötülükten kaçınmaz sın?

 

 

Kadir gecesi, mübarek ama pek mübarek bir gecedir. Şu var ki, kullara bildirilmemiş ve onlardan gizlenmiştir. Ondan dolayı  aramak ve bulmak, bulmağa çalışmak gereklidir.  Murad-1 ilâhi Kadir gecesini bulabilmek için bütün ramazan gecelerini ibadetle ihya etmemiz gerekir. Yüce Mevlamız böyle arzu buyurmaktadır.  Cenab-ı Allah en çok sevdiği kul; zat-1 ilâhisine iman eden, ibadet eden ve kulluğunu bu abdiyyeti ile Rabbine takdim eden kuldur. Yüce Yaradanımız  hiç sevmediği kimse de. zat- akdesine şirk koşan, Rabbine iman ve ibadet etmeyen kişidir. Böyleleri, şeytana ibadet ederler, onu memnun kılarlar ve elbette  Cenab-ı Hakkı  darıltırlar.

Kadir gecesi, her ne kadar gizlenmiş ise de. Rahmeten Til alemiyn olan Efendimiz Hz. Muhammed, ümmetine olan sonsuz şefkat ve merhametinden dolayı:

– Ey ümmetim!.. Sizler, Kadir gecesini ramazanın sülüs-ü âhirinde, yani son üçte birinde, yirmisinden sonraki tek gecelerde arayınız, buyurmuşlardır.

Bu tek geceler şunlardır: 21 – 23 – 25 – 27- 29 uncu gecelerdir ki, bu bütün ramazan gecelerini ibadetle  geçiremeyenler  hiç değilse bu tek  gecelerde himmet ve gayret göstersinler de bu hazine-i ilahiyyeye vasıl olabilsinler diye bizleri ikaz etmişlerdir.

 

Kadir gecesi müslümanlara ihsan-ı ilahi nasıl tecelli ediyor

 

İnsan  Cenab-ı Hakka  daima muhtaçtır, Muhtaç olan da  muhtaç bulunduğuna itaat etmeli ve onun hoşnutluğunu ve  rızasını kazanmalıdır. ibadet, kulluğun icabı ve insanların vazifesidir. Kulluğun, her daim her zaman ve her mekanda kulluğa layık ve  bizi yaratan Yüce Allah’a arzu ve rızasına muvafık işlerde bulunmaktır.

İnsan vazifesini yaptıkça, Allah ondan razı olur. derecesini yükseltir ve müstehak ise onu Mak’ad-ı sıdka kadar yüceltir. Bu makama erişenler, hakta hak olurlar, ebedi sefa ve saadete ulaşırlar

Paylaş

Yorumlar