Kadir gecesi neden bin aydan hayırlıdır?

0

Bizi yaratan Yüce Mevlamız kulları ile irtibatını kesmemek için Kadir gecesini gizlemiş ve tüm Ramazan ayı içinde kullarının zat-ı üluhiyyetine ibadet etmeleri için bu mübarek gecenin, hangi gece olduğunu gizlemiştir.  Bu nedenle, Kadir gecesinde olan fazl-ı ilahisini iyma, hatta ilan etmiştir. Kadir gecesinde, zat-ı uluhiyetine yapılacak bir ibadetin, seksen küsür sene yapılacak ibadetten daha sevgili olduğu da anlaşılmaktadır. 

 

 

 Cenab-ı Allah  buyuruyorlar: Ve ma edrake ma leyle’t-ül-kadr …

 

Ey Habibim dertlere ve dertlilere tabibim!.. Leyle-i kadrin yüceliğini, kemal ve faziletini sana bildiren nedir? O gece de olan fazl-ü ihsanimi, kerem-i lütf-ü rahmaniyyetimi, ben den gayri kim bilebilir. Elbette, hiç kimse bilemez. Ancak ben bilirim.. O gece olacak fazlım, yalnız benim ilmimdedir. Bu lütuf ve ihsanlarımdan bazılarını Kur’anımla ilân ederek; senin vasıtanla, beni seven ve bana múti olan kullarımı o gecedeki fazlı ihsanima davet ediyorum. O geceyi, bütün ramazan gecelerini ihya ederek arayınız. Gana’im-i ilahiyyem den istifade ediniz. Rahmetimin taşdığı feyz-i ilâhiyyemin taksim olunduğu o mübarek gece, Muhammed ve onun ümmeti olmak bahtiyarlığına nail olanlara en büyük ikramım olan ramazanı mağfiret-nişan ayı içinde bir gecedir ki, o geceyi gafletle, ataletle, tenbellikle, uyku ile heba etmeyiniz. Zira, Kadir gecesi bana yapılan ibadet, bin ay ibadetten da. ha hayırlıdır. Sizden önce gelip geçen ümmetlere. böyle bir gece, böyle bir fırsat verilmemiştir. O gece riza-i ilahiyyem için verilecek küçük bir sadaka veya kılınacak iki rekat namaz, yahut bir fakirin karınını doyurmak gibi bir hayır. bir yetimin göz yaşını dindirmek gibi bir sevgi ve ilgi sayesinde elde edilecek sevaba, sizden önce geçen ümmetler bu gibi hayırlı işleri seksen küsür sene yapmakla nail olabilmişlerdir.

O gecede olan sayısız iltifat-ı Rabbaniyemden birisi de. meleklerin ruh ile, yani Cebrail aleyhisselâm ile beraber, dünyaya inerek o geceyi ihya eden müminlere selâm-ı ilâhiyyemi tebliğ etmeleridir. O mübarek gecenin fecrine kadar, selám-ı ilâhi melekler ve ruh tarafından o geceyi ibadat ve taatle geçiren mü’minlere tebliğ olunur.

Paylaş

Yorumlar