Kadir gecesi  kılınacak çok faziletli namaz

0

Kadir Gecesini Cenab-ı Allah : “Kur’an-ı Kerim’in indiği bu gecenin fazlını, benden başka kimse bilemez. Hiç bir mahlükum, bu gecenin feyzini idrak edemez. Bu gecenin feyzinin idrak ve ihatası, beşerin tefekkür kabiliyetinin haricinde ve fevkindedir.” buyrulmuştur.

 

Kadir gecesi hakkında Hz. Peygambere nakledilen müjdeler nelerdir

 

Kadir gecesinin fazl-ı ilahisinden birisi de, bu gece içinde ölen ehl-i iymana soru ve sual sorulmaz. Azaba müstehak olan günahkar bir müslüman, bu gecenin hürmetine kabir azabı geçmez. Kadir gecesinin hürmetine, bu gece taşan ve çoşan rahmet-ilâhi ve kerem-i sübhani izzetine. bu gecede ölenler affı ilahiyye mazhar olurlar ve o talihli kimselere bir daha kabir suali iade olunmaz. Çünkü, bu gece Kadir gecesidir. Allah Katında, Kadri yücedir. Kadir gecesinde, ana rahmine düşen sa’id olur.  Müslümanlara Bu gece, öyle bir nur taksim edilir ki, bütün ehl-i-iymana dağıtıldığı halde çoğalır ve bakiyesi de, bu gece ana rahmine düşen kâfir evlatlarına isabet eder. Kendilerine bu nurdan isabet nasip olan kafir çocukları, yine bu gecenin izzetine islam ile müşerref olurlar ve iyman ile göçerler.

 

Bu mübarek gecenin kıymetli kılan biri de şudur 

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), tecelli-i tevhid-i ef’al Recep ayı. nin evvel gecesi zuhur etmiştir. Bu nimete binaen Regaib namazı müstehap kılınmıştır. Tecelli-i tevhid-i sifat ise, Şa. ban-1 muazzamın on beşinci gecesi olan Leyle-i Berat’ta Hz. Peygamberimiz (sav)  bahşolunmuş ve bu nimet-i ilahiyyeye binaen de yatsı namazının farzı ile Salât-1 vitir arasında Salat-i Berat yani Berat gecesi namazı müstehap kılınmıştır. Tecelli-i tevhid-i zat ise, Kadir gecesi zuhura gelerek  Peygamberimiz (sav) bahşolunmuştur ki, bu gecede olan lütf-ü ilâhiyyeye binaen Salât-i Kadr yani Kadir gecesi namazı müstehap kılınmıştır.

 

Kadir gecesi  kılınacak çok faziletli namaz

 

İbn-i Abbas (ra.anha) Peygamberimiz  rivayet ediyorlar :
Bir kimse, Kadir gecesi iki rekat namaz kılsa. bu namazın her rekatında birer sure-i Fatiha ve yedi defa İhlas ( KUL HÜVALLAHO AHAD)  okusa. selam verdikten sonra dünya kelamı konuşmadan yetmiş defa : Estağfirullah ve etubu İleyh.

okursa, yerinden kalkmadan iman ile göçen ana ve babasını Yüce Allah bu namazı kılarak istiğfar eden evladının bu halus ve ibadetinden dolayı affı mağfiretiyle taltif buyurur. Eğer, bu zatın ana ve babası asi olmuşlar ve azaba düşmüş bulunmuşlarsa, affı ilahiyye ve iltifat-ı sübhaniyye mazhar olurlar.

Eğer, ana ve babası azapta değillerse, dereceleri yükseltilir. Erhamer-Rahimiyn olan Cenab-ı Hak bu namazı kılan zat
için, cennette saraylar yaptırır, nehirler akıttırır. Yapılan sarayların bahçesine ağaçlar diktirir. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği. beşerin düşünemediği nimetler verilir. Bu namazı ihya eden kişiler  cennete gideceği yeri görmeden, bu dünyadan ahirete göçmezler. Dünya hayatında iken, cennette kendisine  verilen yerini  görür.

Paylaş

Yorumlar