Kadir Gecesi için ‘bin aydan hayırlıdır’ denmesinin hikmeti

0

Şüphesiz ki Cenab-ı Alah’ın yarattığı her şeyin bir değeri ve önemi vardır. Zaman da öyledir. Elbette bazı zamanlar içinde tahsis edilmiş anlar diğerlerinden daha faziletli ve üstündür. İbadet mevsimi, kurtuluş vesilesi, mağfiret günleri olan mübarek Ramazan ayında da öyle bir gece vardır ki Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle bin aydan daha hayırlıdır.

Allah Azze ve celle şöyle buyurur:

“Biz onu (Kur’an-ı Kerim’i) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Rabbinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail) her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur; ta fecrin doğuşuna kadar…” (Kadir 1-5)

Enes b. Malik (r.anha) Rasulullah s.a.v.’in şöyle buyurduğunu ak­tarmıştır:

“Kadir gecesi olunca Cebrail, meleklerden bir cemaat ile iner. Ayakta ibadet eden (namaz kılan) ya da oturarak Allah’ı zikreden her kula dua eder ve selam verirler.” (Beyhaki, Şuabü’l-İman, nr. 3695)

Kadir gecesi için Hz. Aişe (r.anha) validemiz de şöyle demiştir:

“Resulullah (s.a.v), Ramazan’ın son 10 gününde itikaf edeceği yere çe­kilir ve ‘Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın.’ derdi.” (Müslim, Sıyam, 40; İbn Mace, Sıyam, 56)

Bu itibarla salih kişiler, Rama­zan ayının son 10 gününe girildiğinde, her geceyi Kadir gecesi olabilir düşüncesiyle ibadetle ihya etmişlerdir.

Resul-i Ekrem Efendimiz s.a.v. şöyle buyurmuştur:

“Kim Ramazan ayı boyunca akşam ve yatsı namazını (ve teravihi) cemaatle kılarsa, muhakkak Kadir gecesine rast gelir ve o gecenin bereketinden büyük pay sahibi olur.” (Beyhaki, Şuabü’l-İman, nr. 3707)

Paylaş

Yorumlar