Kadir Gecesi anlamı ve önemi nedir? Kadir Gecesi nedir, ne demek? Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

0

KADİR GECESİ; İslam dininde mübarek gecelerin en kıymetlisi. Kadir Gecesi, Ramazan-1 şerif ayı içinde bulunan bir gecedir. Hangi gecesinde olduğu kesin ve açık bildirilmemiştir. İmamı Şafii on yedi, İmam-ı A’zam Ebu Hanife, yirmi yedinci gece olması çok vaki olur (meydana gelir) dediler. Yirmi ile otuzuncu geceleri arasında aranması tavsiye edilmiştir. Kur’an-ı kerimde methedilen, övülen en kıymetli gecedir. Kur’an-ı kerim Peygamber efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) bu gece gelmeye başlamıştır.

Hadis-i şerifte; “Kadir Gecesini inanarak ve sevabını bekleyerek ihya edenin geçmiş bütün günahlarını Allah  (c.c) mağfiret eder, bağışlar.” buyruldu. İhya etmek için kaza namazları kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tövbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir. Bu geceye saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günah işlememekle olur. Kur’an-kerim, levh-i mahfuzdan dünya semasına bu gece indirildi. Bu gecenin bin aydan hayırlı olduğu kadr suresinde bildirilmiştir.

Kadir Gecesi çok faziletli bir gece olmakla beraber, kulların gaflete dalmaması ve her anını ibadet ve taatla süslemesi için ne zaman olduğu kesin olarak bildirilmemiştir. Bu da, Kadir Gecesini arayanların, birçok geceleri ihya etmesi gerektiğin dendir. Fakat o geceyi tanıtan bazı alametler bildirilmiştir. Bu gecenin alametlerinden bazıları şunlardır: Gece açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Bazı alimler, Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz, ertesi sabah güneş, kızıl olup şuasız doğar.

Kadir Gecesi, Muhammed (s.s.v)’ın ümmetine mahsus bir gecedir. Başka peygamberlere böyle bir gece verilmemiştir. Bu gecenin bin aydan hayırlı olmasının hikmetini tefsir alimleri, Resulullah’tan haber vererek şöyle bildiriyor:

Resulullah (s.a.v) bir gün buyurdu ki: “Beni Israil peygamberlerinden dördü seksener sene Allah Azze ve celle’ye ibadet ettiler, bir an asi olmadılar. Bunlar Eyyub, Zekeriyya, Hazkil ve Yüşa’dır.” Eshab-ı kiram bu hadis-i şerifi duyunca, hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip: “Ey Muhammed! Senin ümmetin bu peygamberlerin, bir an Allah-u tealaya asi olmadan seksen senelik ibadetine şaşarlar. Muhakkak ki, Allah sana ondan iyisini gönderdi.” deyip: “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.” (Kadr süresi: 3) ayet-i kerimesini okudu.

Kadir Gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyruldu ki:
Kadir Gecesinde, bir kere “inná enzelna…” süresini okuyan, başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatim edenden daha sevgilidir. Kadir Gecesinde bir tesbih (Sübhanallah), bir tahmid (Elhamdülillah), bir tehlil (Allahu ekber) söyleyen benim yanımda yedi yüz bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece çobanın koyunu sağma müddeti kadar (yani çok az) namaz kılan, ibadet eden, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadetle geçirenden daha kıymetlidir.

Kadir Gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyenin, birincisinde bütün günahları bağışlanır, mağfiret olunur. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.
Kadir Gecesinde Kadr suresini okuyan, Kur’an-ı kerimin dörtte birini okumuş olur (yani bunun sevabına kavuşur).

Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) dört halife ve sonra kurulan bütün İslam devletleri bu geceye çok hürmet göstermişler. ibadet ederek geçirmişlerdir. Osmanlılar zamanında, o gece memleketin her yerindeki bütün eğlence yerleri kapatılırdı. İstanbullular Eyüb Sultan, Ayasofya, Sultan Ahmed Camii ve bulundukları yerin camilerinde sahura kadar ibadet eder, affedilmeleri için Cenab-ı Hakk’a duada bulunurlardı. Padişah akşamdan sonra bir alayla Ayasofya’ya gelir, yatsı namazını orada eda eder, sonra saraya dönerdi. Bu alaya “Kadir Alayı” denirdi.

Paylaş

Yorumlar