Kadının kazandığı parayı eşine vermek istemezse bu dinen caiz midir?

0

Toplumumuzda da ataerkil bir yapı eski dönemlerden beri hakimdir. Yani ev ahalisi hakkında hüküm veren karara varan erkek modeli lider erkek vasfı her dönemde karışımıza çıkar. Evin lideri erkek olduğu için onun temel görevi evini geçindirmek, çocukları varsa onları hiç bir konudan mahrum bırakmak ihtiyaçlarını temin etmek temel vazifedir.

 

Kadının kazandığı parayı eşine vermek istemezse bu dinen caiz midir?

Evlilikte erkeğin rolü böyle benimsenirken kadınına da düzeni görev ilk başta kocasının istemediği kişileri evine almamak, çocukların yetiştirilmesi ile meşgul olmaktır. Yani dinimiz bizler için böyle uygun görmüştür. Ayrıca ” kadın , kocasının izin verdiği zaman çalışıp kendi parasını kazanabilir” kendisi çalışıp kendi hakkı kendi alın teri olduğu için para hukuki olarak kadının kendisine aittir. Kendi istediğine göre harcama yapabilme hakkı hukuken vardır. Ancak dinimiz bu konu hakkında kadının kazandığı parayı kocası ile paylaşmasını, onunla konuşarak harcamaları zaruri ve temel ihtiyaç olmayan şekilde belirlenmesini ön görmüştür. Eğer ki erkek izin vermediği halde kadın çalışırsa bu dinimizce ” caiz” değildir.

Ayrıca kadının çalıştığı zaman bu sefer erkeğin üstüne sorumluluk düştüğü belirlenmektedir. Mesela çocukların bakımını aslında yapmak zorunda olan baba daha da fazlasını yaparak kadınının işini yapmak mecburiyetinde kalabilir.

Yada bir başka deyişle kadın bizzat kendi kazandığı parayı eşi ile münakaşa etmeden kendisine ayırsa kendisi için harcamalar yapsa ve kocasına hiç bir şekilde malumat vermese , danışmasa bunun bir sorunu olur mu?
Aslında böyle bir durum erkeğin kadınına karşı güvensizliğinin oluşmasına sebep olur. Dinimiz imanın yarısı olarak gördüğü evlilik için daha kişiler birbiriyle evlenmek için imza atarken karşılıklı güven ve saygıdan söz etmişken erkeğine sormadan ,rızası olmadan yapılan şeylerin güveni ve sevgiyi sarsacağı için kadının bu durumda kocasına konuşarak harcamaları yapması dinimizce uygun görülmüştür.

Paylaş

Yorumlar