Kadın Hayız Adetliyken Eşi İle Cinsel İlişkiye Girmesi Günah mı

0

Nifas|Lohusalık hali ;  Bir kadının doğum sonrasında  gelen kandır. Asgari  süresi ile ilgili ihtilaf yokken, azami süreleri hakkında  mezhepler arasında şöyle görüşlerde bulunmaktadır.  Malikiler ve Şafii mezhebinlerin görüşleri lohusalık en fazla altmış gün Hanefilere ve Hanbelilere göre ise  kırk gün olup, bunu Ümmü Seleme’nin Lohusa kadın Hz. Muhammed (s.av)  döneminde “kırk gün kırk gece beklerdi” sözüne dayandırmaktadırlar.

 

Kadın adetli iken ilişkiye girmek günah mı?
Kuran-ı kerimde hayız halinin kadın için rahatsızlık ve mazeret hali olduğu, hayız süresince kocalarının onlarla cinsi temastan (münasebetten) uzak durması gerektiği bildirilmiştir  “Sana kadınların ay halini soruyorlar. … Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. ” (Bakara süresi, 2/222) ayeti kerimede  ile adet  (hayız) günlerinde kadınlarla münasebette bulunmanın yasaklanmıştır.

Hayızlı Kadınla Cinsi  ilişkiye Girmenin Kefâreti nedir?

Bu yasaklama ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in  konuyla alakalı hadis-i şerifleri hayızlı kadınla cinsi münasebette bulunmanın haram olduğunda görüş birliği hâsıl olmuştur.  Bu durum eşler arasında  bilhassa da kadının ruh ve beden sağlığı açısından son derece zararlı ve tehlikelidir.

hayızlı kadınla cinsi münasebette bulunmanın kişiler ne yapılacağı konusu da  fıkıh alimleri arasında tartışma konusu olmuştur.
Ebü Hanife de dahil olmak üzere İslâm âlimlerinin büyük bir bölümü,  karısı ile hayızlı iken cinsi  ilişkide bulunan kimse günah işlemiştir.   Cenab-ı Allah (c.c.) bol tövbe ve istiğfar etmekten başka yapabileceği bir şey yoktur. İbn Abbas, Katâde, Evzâi, Ahmed b. Hanbel gibi İslâm âlimlerine göre ise hayızlı  kadınla ilk
günlerde kurulan cinsi münasebet bulunan  için bir dinar (4,25 gr. altın) kanamanın
iyice azaldığı bir dönemde yapılan cinsi münasebet içinse yarım dinar kefâret ödenmesi gerekiyor. Bu kefâret kocasının zoruyla  gerçekleşmişse  sadece ona, eğer  iki tarafın isteğiyle olmuşsa ayrı ayrı ikisine de kefâret  ödemesi gerekiyor.

Cinsi temasın  bilerek yada  unutarak, haram olduğunu bilmeden yahut hayız durumunu farketmeden yapılmış olması sonucu  değiştirmez.
Görüldüğü üzere kefâretler,  bilerek yada bilmeden yanlış bir davranışla karşı karşıya gelen, hata eden ve günah işleyen müslümana, tövbe ve istiğfar kapısının kapanmadığını bizlere öğretilmekte ama tekrar aynı  hataya  düşmesinde de onu sosyal içerikli bir ibadeti ifaya veya etkili bir nefis terbiyesine mecbur
bırakmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Paylaş

Yorumlar