Kabir sorgusuna kimler çekilmez

0

Kabir sorgusuna kimler çekilmez? Kabir sorgusu kime sorulmaz?  Peygamberler, dâvâsında çok samimi ve doğru olanlar, şehidler, İslâm diyârını düşmandan korumak için gözetleyenler, her gece Tebâreke sûresini okuyanlar, ister uykudan biraz önce okusun, ister daha evvel olsun fark yoktur. Ölüm döşeğinde İhlâs sûresini okuyanlar, ishâl ile ölenler, vebâ hastalığı yaygın olduğu zamanda sabredip, ecrini Allah’tan istiyerek ölenler, ister veba hastalığı ile ölsün, ister başka bir sebeble ölsün fark yoktur. Cum’a günü veya gecesinde ölenler, aynı günde defn edilmezse de durum değişmez. Mükellef olmayan deliler ve sersem olan kimseler gibi, kabir sualinden muaftırlar. Bu hususta Hz. Peygamber (S.A.V.)’in hadisleri  sabit olmuştur,

Kabir suâlinin hikmeti, kullarının dünyada iken gizledikleri îmân, İmânsızhk, tâat ve mâsiyeti ortaya çıkarmaktır. Böylece Allah, meleklerin huzûrunda inanan kimselerle iftihar eder. İnanmayanları rüsvay eder.

Paylaş

Yorumlar