İzaca Nasrullahi Nasr süresinde verilen mesaj

0

Hz. Muhammed  (sallallahu aleyhi ve sellem) veda haccı sırasında, teşrik günlerinin ortasında nazil olmuştur.  Bu sure indiği zaman, Hz. Muhamme (sav) artık  son zamanlarını yaşadığını hissetmiş, devesine binerek meşhur veda hutbesini idrak etmiştir.

 

Nasr suresinde verilen mesaj  nedir:  Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) kendisine ihsan edilen zafer ve nimetler için Cenab-ı Hakka  şükretmesi ve O’ndan af dilemesi emredilir.  Nasr Süresinde verilen mesaj şöyledir:  “ Hz. Muhammed (sav) Cenab-ı Haktan gelen yardım ne kadar büyük olursa olsun daima istiğfar ve tevbeyi bırakmaması gerektiğidir.

Cenab-ı Hak  Nasr suresinde, bize rahmet olarak insanların ve cinlerin şeytanlarından sığınmanın keyfiyetini öğretip üç sıfatı: Rububiyet, malik olma ve uluhiyeti ile kendisine sığınmayı iblisin tehlikelerinden dünya ve ahirette himaye ettiğini bildirir.

Nasr Suresi Arapça 

nasr suresi

Rahmân ve Rahim olan Allah (cc)  ismiyle

  •  Cenab-ı Allah (c.c) yardımı ve fetih geldiği zaman,
  • Ve insanların, Yüce Allah (c.c) dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman,
  •  Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

 Nasr Süresinin Özellikleri:
Nasr sûresi, Medine döneminde inmiştir. Üç ayettir.  Cenab-ı Allah (c.c)  yardımından
bahsedildiği için bu sûreye ‘’Nasr Süresi’’ adı verilmiştir.  Ayrıca bu sûrede, Hz. Muhammed (sav) ´in vefâtına bir işâret olduğu için buna ’’Tevdi (Vedâ)’’ süresi de denilir. Abdullah ibni Abbas (ra.anha.) şöyle bildiriyor:  bu sure, toptan inen en son süredir.  (Sahih-i Müslim Terceme ve Şerhi, C.11, sh.513)

Hz. Aişe (ra.anha.) şöyle naklediliyor:  Bu süre indikten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.), her
namazda ‘’Ey Rabbimiz ! Seni Hamd ile tesbih ederim. Ey Allahım ! Beni bağışla’’ diye dua ederdi.
İbni Abbas (ra.anha) şöyle bildiriliyor:  bu sûre indiği zaman Hz. Muhgammed (sav): ‘’Bana vefâtım haber verildi’’ buyurmuştur.
Beyhaki’ye göre Nasr süresi indiği  zaman, Hz. Muhammed (sav), kızı Hz. Fâtıma (ra.anha)´yı çağırarak: ‘’Bana vefâtım haber verildi’’ buyurmuştur. Bunun üzerine Hz. Fâtıma (ra.anha) ağlamış, sonra da gülmüştü. Bunun sebebi sorulunca ‘’Babam vefâtını haber verdi ağladım, sonra da “Bana ailemden ilk ulaşacak sensin’ buyurdu, onun için de güldüm’’ demiştir.

 

 

 

Paylaş

Yorumlar