İstihare nasıl kılınır İstihare namazın tarifi

0

İstihare, bir işi konulacağı zaman o işin hayırlı olup olmadığını öğrenmek için  uyumadan önce abdest alıp iki rekat namaz kılar ve sonra bu husustaki duayı okuyarak o iş hakkında rüya görmek üzere uykuya yatılır.

 

İstihare nasıl kılınır İstihare namazın tarifi

 

İstihare  namazı şöyledir: Kişi yatacağı zaman iki rekât namaz kılar. Birinci rekâtta Fatiha süresinden sonra Kafirun suresini ikinci rekâtta ise İhlâs şerif okur. Namaz bittikten sonra  istihare duasını okuyup, abdestli bir şekilde kıbleye yönelerek uyur. Rüyada beyaz veya yeşil görülmesi hayra, siyah yahut kırmızı görülmesi ise şerre delalet eder.

Hz. Muhammed Mustafa (sav)  şöyle buyuruyor: ‘Sizden biri, herhangi bir iş yapmak istediğinde, farz (namaz) dışında iki rekât namaz kılsın ve şöyle dua etsin;

 

İstihare yapan kişi rüya görmesi şart midir?

İstihare namazı kılındığında rüya görmek şart değildir. İstiharenin yedi gece yapılmasını ve kalbe ilk doğan kanaatle amel edilmesini, Enes’’den şöyle rivayet edilmiştir: Efendimiz (sav), “Ya Enes! Bir iş yapmak istediğin vakit o iş hakkında yedi kez rabbinden hayrı talep et, (istihare yap) sonra kalbine ilk gelene bak, zira hayır ondadır.” (Camiu’l-Ehadîs Es-Suyutî, kısmu’l-istitrakat, harfu’l-elif )

 

Başkası Adına İstihare Yapılır mı?

 

İbn Şihab’dan şöyle rivayet edilmiştir:  Ebu Hureyre şöyle buyurdu: Resül Ekrem Efendimiz (sav) ashabıyla istişare yapmasından daha fazla istişare yapan hiç kimseyi görmedim.” ( El-Camiu fi’l-Hadis, babu’l-bağy )

Cabir’den şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur “…Sizden biriniz (din) kardeşine faydalı olmaya güç yetirebiliyorsa ona fayda sağlasın”  (Müslim, kitabu’s-selam, bab: istihbabu’r-rıkkıyye )

İstihare Duası

istihare duası

İstihare Duası Türkçe Okunuşu

“Allahumme inneke estehiruke bi-ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’eluke min fadlikelazim. Feinneke takdiru vela ekdiru ve ta’lemu vela a’lemu ve ente allamu’l-ğuyub. Allahumme in kunte ta lemu enne hazal, emre hayrun li fi dini ve meaşi ve akibeti emri acili emri ve acilihi fakdirhu li ve vessirhu li summe barik li fih. Ve in kunte ta lemu enne haza’lemre şerrun li fi dini ve meaşi ve akıbeti emri acili emri ve acilihi fasrithu anni vasrifni anhu va kir liyelhayra haysu kane sume ardini bih.”

İstihare Duasının Anlamı

“Allah’ım! Sen bildiğin için, senden hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni diliyorum. Ve kudretin yettiği için sana sığınıyor ve senin yüce fazlından niyaz ediyorum. Çünkü sen her şeye gücü yetensin. Ben ise acizim, gücüm yetmez ve sen her şeyi bilirsin, hâlbuki ben bilemem, sen gaybları da tamamen bilirsin.

Allah’ım! Sen biliyorsun; eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, işimin âkıbeti (veya şöyle der;) dünyam ve ahiretim hakkında hayırlı ise, bunu bana nasip ve kolay eyle. Sonra bu işte benim için bereket meydana getir. Ve eğer bu iş, benim dinim, hayatım, işimin âkıbeti hakkında (veya şöyle der;) dünyevi uhrevi hususlarımda benim için bir şer (kötülük) ise, bunu benden çevir. Beni de bundan çevir. (Bu işe dair gönlümde bir arzu bırakma) Ve benim için hayır nerede ise nasip eyle ve kolay kıl, sonra da beni takdir ettiğin hayır ile hoşnut eyle.”  dedikten sonra ve ne ihtiyacı varsa onuda belirtsin ( El-Buhari; kitabu’l-kusüf; babu macae fi-tatavvu )

 

Paylaş

Yorumlar