İstiaze Nedir, Ne Zaman ve Nasıl Okunur?

0

İstiaze Nedir, Ne Zaman ve Nasıl Okunur?

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım,
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,
’ Kur’an okuduğun vakit evvela kovulmuş şeytandan Allah’a sığın’’ (Nahl Sûresi, 98.âyet.)

İstiaze (Euzü) Ne Demektir?

Sığınmak, izin istemek gibi manalara gelir. Sultanın kapısına giden kişi ondan izin almadan içeri giremez. İbadet etmek isteyen, Kur’an okumak isteyen insan da böyledir Yüce Allah’a sığınarak, yani Euzü-Besmele çekerek ibadete başlar.

İstiazenin üç anlamı vardır:
1- Allah’ın gazabından, rızasına sığınmak, (Sıfatiyye)
2- Allah’ın azabından affına sığınmak, (Efaliye)
3- Allah’ın zatından Allah’a sığınmak. (Zatiyye)

İstiazeden maksat; şeytanın vesvesesinin şerrinden sakınmaktır. “Bu dert senden Allah´ım, çekeceğim naçarım, Senden sana sığınır, senden sana kaçarım” (N. Fazıl Kısakürek)

Şu durumlarda Euzü-Besmele çekilir:
1- Kur´an okumaya başlarken, (vacib-sünnet)
2- Namazların ilk veya üçüncü rekatlarında,
3- Ruhumuzda bir sıkıntı varken.

İstiazenin Manası:


Ben Allah´a sığınırım…

Yani Cenab-ı Allah’a isyan eden, O’nun rızasını kazanmamızı engelleyen her işten ve varlıktan Allah’a sığınırım demektir.


Taşlanan, kovulan şeytandan..

Şeytan; Allah’a şiddetli ve azılı bir şekilde karşı gelen cinlerden biridir. Asıl adı ise
“Azazil”’dir. Hz. Adem yaratılmadan önce Allah’a itaat ediyordu. Ancak Hz Adem yaratılınca
onu kıskandı ve Allah’a isyan etti. (Bakara Suresi 34. ayet) Bu sebeple Allah’ın rahmetinden
kovuldu.( Fâtiha Sûresinin Tefsiri, Ramazanoğlu M. Sami, sh.9 )


Allah’ın ismi ile…

“Allah” lafzı (ismi) Hak ma’budun özel ismidir. Bu ismin eş anlamlısı yoktur. Allah
kelimesinin çoğulu yoktur. “Ömerler” “Ayş´ler”, “Tanrılar” denir ama (haşa) “Allahlar”
denmez. Çünkü “Allah” ismi tekildir, çoğulu yoktur.


Rahman ve Rahim olan … (Allah´ın adıyla)

“Rahman” kelimesi, Allah’a ait bir sıfat ismidir. Bu ismin özel bir anlamı vardır. “Çok
merhamet eden” demektir.
Rahman ismi, genel bir güvenlik ve ümittir. Çünkü:
a- Yer ve göklerin emniyeti,
b- Canlı ve cansızların emniyeti,
c- Çalışan ve çalışmayanların emniyeti,
d- İtaat eden ve etmeyenlerin emniyeti,
e- Mü´min ve Kafirlerin emniyeti,
f- Melek ve şeytanın emniyeti… bu sıfata bağlıdır.
Bunların hepsi bu rahmetten istifade ederler. Bu sıfat genel olarak dünyaya ait bir sıfattır, ama ahirette müminler için bir emniyettir.

“Rahim” ikinci bir sıfattır. Allah, önce Rahman, sonra Rahim´dir. Rahman, verilen nimetin büyüklüğü ile, Rahim ise o nimetin inceliği ile ilgilidir. Yani Allah, dünyada Rahman´dır, inanan-inanmayan herkese merhamet eden ve rızık verendir. ahirette ise hem Rahman hem de Rahim´dir. Sadece mü´minlere merhamet edecek ve nimet verecektir

Rahmaniyet ezele, Rahimiyet ebede bakar. Cenab-ı Hak, dünyanın da, ahiretin de hem Rahman´ı hem Rahimidir. Allah’ı inkar eden kafir, ümitsiz olur. Ama mü´minin ümitsiz olmasına sebep yoktur.
Çünkü sağlam bir inanç, salih amel ve güzel ahlak sahibi bir mü´min, Rahman ve Rahim olan
Allah´ın rahmetinden istifade edecektir. Aslolan iyi ve salim bir kalbe sahip olmaktır.

” Sanma ey hace ki senden zer ü sim isterler,
Yevme la yenfe´u da Kalb-i Selim isterler”
(Bağdatlı Ruhi)

(Ey Hoca, senden altın ve gümüş istediklerini sanma,
hiç bir şeyin fayda vermediği günde temiz bir kalp isterler.)

Besmelenin Hükmü:

1- Mushaf yazarken (Tevbe Suresi hariç) besmeleyi yazmak farzdır.
2- Hayvan keserken ve av avlarken “Bismillah” demek farzdır. Bu şekilde kesilmeyen
hayvanların eti yenmez.
3- Kur’an okumaya başlarken çoğu alimlere göre Euzü-Besmele çekmek sünnet, bir
kısmına göre ise vaciptir.
4- Hayırlı ve helal bir işe başlarken sadece Besmele çekmek sünnettir. (Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalılı M.Hamdi Yazır, C1, sh.65 )

Besmelenin Fazileti :

Rabiatü’l-Adeviye, bütün geceyi ibadetle geçirdi, tan yeri ağarınca, uyudu. Evine hırsız girdi. Elbiselerini alıp, kapıya doğru yöneldi. Fakat kapıyı bulamadı. Bunun üzerine elbiseleri bıraktı, kapıyı da buldu. Bu işi üç defa tekrarladı. Bunun üzerine evin her yerinden : ’’Elbiseleri bırak ve çık. Seven uyuduysa, onun
sultanı uyanıktır’’ diye nida edildi.

Ariflerden birisi Besmeleyi yazdı ve bunun kefenine konulmasını vasiyet etti. Ona : ’’Bundan ne umuyorsun ?’’ denilince o da : ’’Kıyamette şöyle derim:
Allah’ım ! Sen bir kitap gönderdin ve başına Besmele’yi koydun. O halde bana, kitabının bu başlığına göre muamele et.’’

Hz İsa (a.s), bir kabrin yanından geçerken azap meleklerinin bir ölüye azap ettiklerini gördü. İşini tamamlayıp döndüğünde, aynı kabre uğradı. Bu sefer de yanlarında nurdan tabaklar bulunan Rahmet Melekleri’ni gördü ve bu hale hayret etti. Bunun üzerine Hz. İsa (a.s), namaz kılıp Allah’a dua etti. Allah ona :
Ey İsa, o kul asi ve günahkar biri idi. Geride hanımını hamile olarak bırakmıştı. Hanımı bir çocuk doğurdu ve büyüyünceye kadar onu terbiye etti. Daha sonra onu ilim öğrenmek için hocaya gönderdi. Hocası ona Besmele’yi öğretti. İşte bu nedenle, oğlu yer yüzünde Benim adımı söylerken, Ben, yerin altında kuluma
azab etmekten haya ettim’’ buyurdu.

İstiazede, «Ben Allah’a sığınıyorum» ifadesi «Ben Allah’ın rahmetine ve himayesine
sığınıyorum, kendimi Allah’ın lütfuna ve rahmetine yapıştırıyorum» demektir. Çünkü
şeytan insanın amellerini boşa çıkaran, onu batıl yollara çağıran bir düşmandır. Şeytan kelimesi, «Batıl oldu, batıl kıldı, istikametten uzak oldu» demektir.

İstiazeden maksat ise, şeytanın vesvesesinin şerrinden sakınmak ve Allah’a sığınmaktır.
Kul istiazede bulununca sanki şöyle demektedir:

«Ey herşeyi duyan ve her gizli- kapalı şeyi bilen Allahım! Sen, şeytanın vesvesesini duyuyor ve onun bu vesvesesinin gayesini biliyorsun. Sen o vesveseyi benden gidermeye kadirsin. Bundan dolayı onu benden defet.»

İnsandan meydana gelen ya ilmi, ya da amelidir. İnsan bu iki konuda da gerçekten son derece güçsüzdür. İlmi elde etmede, Allah’a sığınmaya ve cahillikten de yine Allah’a sığınmaya muhtaçtır. Eğer Allah’ın yardımı, lütfu ve doğruya iletmesi olmasaydı, kim kendisini, sapıklıktan kurtarabilirdi.(4)
Sonuç olarak ; şeytanın vesvese ve telkinlerinden korunmak için Allah’a sığınmak ve O´nun rızasına ulaşmak için Euzü-Besmele ile ibadetlere başlamak gerekir.

Alınacak Dersler :
1-İbadetlere istiaze ile başlanır.
2-İstiaze Allah´ın gazabından rızasına, azabından affına, Zatından kendisine
sığınmaktır..
3-Allah ismi, özel isimdir. Hiçbir isim bunun yerini tutamaz.
4-Allah, Rahman ve Rahim´dir. Dünyada herkese, ahirette ise sadece mü´minlere
merhamet edecektir.
5-Hayırlı işlere besmele ile başlamak sünnettir.Her meşru işimize mutlaka besmele
ile başlamalıyız.(Evden çıkarken,eve girerken, toplantılara başlarken v.b.)
6-Besmelesiz başlanan işlerde hayır ve bereket olmaz.

Paylaş

Yorumlar