İslam’a Göre Din Nedir? Kısaca

0

DİN NEDİR? DİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

DİN NEDİR  Din, akıllı ve şuurlu insanları, kendi iradelerini kullanarak, kendi arzularıyla bizzat hayır ve güzellik olan şeylere sevk eden ilahi bir “esaslar bütünü” dür. Bu esaslar, peygamberlere yapılan vahiy ve ilhamlar vasıtasıyla tebliğ edilir; en doğru ve en mükemmele ulaşmak ve onu yaşamak için tutulacak en doğru yoldur. Çünkü dinin hükümlerini koyan bizzat Cenab-ı Hakk’tır. Onu ne bir peygamber ne de bir cemaat vaz edebilir.

Din insana kendi mahiyetini, nereden gelip nereye gittiğini, yaratılışının gayesini, Allah’a ve kullarına karşı görevlerini gösterir. Koymuş olduğu prensiplerle insanı “bizatih hayr” olan şeylere sevk eder.

Dinin temeli inançtır. Bu da üç kuvvetli esas üzerine kurulmuştur. Allah’a iman, Peygambere iman, Ahiret ve ebedi hayata iman. Bütün peygamberler bu üçünü telkin etmişlerdir.

Din sadece bir emr-i vicdani, değildir. Ruhsuz bir şekilden ve merasimlerden de ibaret değildir. İnsanın hem içini hem dışını temizleyip onu en yüksek ahlaka alıştırmayı gaye edinir.

Paylaş

Yorumlar