İslam dininin özellikleri nelerdir ve İslam dininin kaynakları nelerdir?

0

İslam dini Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v) tarafından tebliğ edilen son ilahi dindir. İslamiyetten başka kıyamete kadar hiç bir din gelmeyecektir.ve İslamiyet’in belirttiği her hüküm, her kural kıyamet gününe kadar devam edecektir.

İslam dininin özellikleri nelerdir ve İslam dininin kaynakları nelerdir?

İslamiyet dini evrensel bir dindir yani daha önceki her peygamber sadece belirli milletlere, belirli toplumlara gönderilmişken,İslam dini evrenseldir toplum ayırmaz, herkese gönderilmiştir. Ve Dinimiz tüm insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mükemmeldir. Bundan dolayı Rabbimiz İslamiyetten başka bir dine gerek duymamıştır.

İslam dininin temel prensibi öncelikle Yüce Allah’ın gönderdiği peygamberleri ve ilahi kitapları anlamaktır. Ancak Rabbimizin son belirttigi kitap Kuranı kerimdir ve diğer kitapların hükmü yoktur.

Dinimizin 3 temel prensibi vardır

1-) İtikadı hüküm; Gönülden ve kalpten bağlılık göstermek

2-) Amelî hüküm; Emir ve yasaklara riayet etmek

3-) Ahlaki hüküm; insan ahlakının güzelleşmesine ve vicdanın terbiye edilmesine ait hükümdür.

Dinimizin temel prensipleri olduğu kadar prensipleri uygulamak için kaynağa da ihtiyacı vardır.

Pekâlâ İslam dininin kaynakları nelerdir?

İslam dininin, dünya ya ve öldükten sonraki ahiret hayatına ilişkin kaynak olarak bilinen dört kaynak vardır.

1-) Kitap: Rabbimizin Peygamber Efendimize indirdiği vahiylerinin olduğu Kur’an ı Kerim.

2-) Sünnet; Peygamber Efendimizin sözleri ve yapmamızı istediği veya yapmamız da sakınca gördüğü davranışlardır.

3-) İcma-i Ümmet; Âlimlerin her hangi bir konu hakkındaki görüşleri

4-) Kıyas-ı Fukaha; bir konu hakkında ayet veya hadis yoksa o konu hakkında hüküm bulunan başka bir konu ile karşılaştırmak ve sonucunu belirmektir.

Örneğin şarap. Dinimiz hem domuz etini hemde şarabı çok büyük günah kabul etmiş ve yakalamıştır. Ancak bugün günümüzde şarabın yerini rakı,viski, şampanya vb. Değişik isimlerde içkiler türemiştir. Kutsal Kitabımızda sadece şarap ile hüküm varken rakı,viski vb benzer içkilerin ismi geçmemektedir. Böylesi durumlarda âlimler bir araya gelmiştir. Şarabın yasak olmasının sebebinin sarhoşluk hissi verdiğini belirlemiş ve sarhoşluk hissi veren her maddenin hükmü ne olursa olsun haram sayılmıştır

Paylaş

Yorumlar