İnşirah suresi, İnşirah suresinin anlamı, yazılışı, tefsiri ve okunuşu

0

İnşirah suresi, İnşirah suresinin anlamı, yazılışı, tefsiri ve okunuşu, Elem neşrah leke sûresi

İnşirah Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Sekiz ayettir. Harfleri 103, kelimelerinin
sayısı 27´dir. Bu sureye ilk ayetteki “İnşirah“ kelimesi isim olmuştur. İnşirah; ’’açılıp genişleme, huzura kavuşma“ manalarına gelmektedir. Bu surenin maksadı, Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.)‘i teselli etmektir. Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.)‘e Peygamber olmadan önce “El-Emin“ ismini veren, ona saygı duyan Mekke toplumu, İslam daveti başladıktan sonra düşman olmuşlardı. Mekkede hiç kimse onun söylediklerine kulak vermek istemiyordu. Ona hakaret ediyor, her adımda zorluk çıkarıyorlardı. Bu sure, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)‘in gönlünün genişletilmesi, açılması, topyekün insanlığı kuşatacak bir hale gelmesi konusunu anlatan suredir. 1

İnşirah Suresi Arapça Okunuşu

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Elem neşrah leke sadrâk.

2- Ve vada’nâ ’anke vizrâk.

3- Elleziy enkada zahrâk.

4- Ve refa’nâ leke zikrâk.

5- Feinne me’al’usri yusrâ.

6- İnne me’al’usri yusrâ.

7- Feizâ ferağte fensab.

8- Ve ila Rabbike ferğab.

İnşirah Suresinin Anlamı, Meali

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-3 Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?

4- Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5-6 Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7-8 Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

İnşirâh Suresi Tefsiri

1‘‘Biz senin göğsünü genişletmedik mi?

Yani, göğsünü, nefesini genişleterek, kalbine ferahlık, nefsine güç ve açılma vermedik mi? Şimdi ve gelecek zamanda, dünya ve ahirete her zorluğu yenecek bir ruhla, hayretten hidayete, üzüntüden sevince, darlıktan genişliğe erdirmedik mi?  ‘‘Şerh-i Sadr“ göğsün; Allah´tan ilahi bir nur, sükunet ve huzurla genişlemesi demektir. 3 ayette geçen „Göğsünü genişletmedik mi?“ konusunda müfessirler iki görüş belirtmişlerdir:
a-Peygamber (s.a.v.)‘in göğsünün açılarak, kalbinin yıkanmasıdır.
b-Göğsünün açılmasından maksat, bilgi ve ibadettir..
Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.)‘in göğsü bütün önemli şeylere açılmıştı. Telaşlanmaz, ızdırap duymaz, şaşırmaz, sıkıntı ve ferah hallerinin ikisinde de rahat olurdu.

2-‘‘Senden, senin yükünü kaldırmadıkmı?“
3-‘‘O (yük) ki belini büküyordu.“
Resulullah (s.a.v.), kavminin, puta taptığını, her türlü kötülüğü yaptığını gördüğü için onun
üzüntüsünü hissediyordu. Bu da onun için ağır bir yük idi. Allah, Hz. Muhammed (s.a.v.)‘e Peygamberlik vererek ve yol göstererek yükünü hafifletti.

4-‘‘Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?“
Resulullah (s.a.v.)‘in şerefinin yükseltilmesi konusunda alimler şu hususları belirtmişlerdir:
a-Hz. Peygamber (s.a.v.)’in son peygamber oluşu,
b-İsminin Arş üzerinde yazılmış olması,
c-Adının Kelime-i Tevhid, Kelime-i Şehadet ve Tahiyyatta, Allah‘ın adıyla birlikte zikredilmesi,
d-İsminin ve vasıflarının önceki ilahi kitaplarda yer alması,
e-Adının ezanlarda, hutbelerde ve kitapların başlarında, sonlarında zikredilmesi.

5-‘‘Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır.“
6-‘‘Elbette zorlukla beraber kolaylık vardır.“
Allah, her zorlukla beraber bir kolaylık verir. O zorluğa göğüs gerilirse, o kolaylığa erişilir.
Çünkü kolayık vardır ama ulaşılacak diye bir şart yoktur. O kolaylığın geleceğine inanarak, o
zorluk karşısında sabır ve tahammül eden ona ulaşabilir.
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır:

‘‘Kim hak yolunda harcar, Allah´tan korkar, güzeli (sözü) tasdik ederse, biz en kolay olanı ona kolaylaştıracağız.“ (Leyl Sûresi, 5-7. âyetler.)

Her zahmetin ardında rahmet vardır. Bu dünyada da, ahirette de böyledir.
Resulullah (s.a.v.)‘in Mekke‘den çıkarılması bir ‘‘zorluk“ ´tur. Ama Mekke‘nin fethiyle oraya
şeref ve ihtişamla onbinlerce insanla girmesi bir ‘‘kolaylık“´tır. Sonuç olarak, müşriklere karşı cihad güçlüğü ile birlikte, zafer elde etmek gibi bir genişlik ve ümit vardır. Bu acıdan iyiliği kötülüğü farkedip hakkı tasdik eden ve o yolda cihad eden mü´minler için her zorlukla iki kolaylık var demektir. Bunun biri dünyaya, diğeri de áhirete aittir.

7-O halde bir işi bitirince hemen (başka işe) sarıl.“
Durmak yok, yorulmak yok, başardım deyip, bayram etmek yok.’ ’Bir işi başarınca hemen yeni bir hizmete kalk“ diyor Allah. Bir ibadeti, bir görevi yerine getirip boş kaldığın, bir zorluktan bir kolaylığa geçtiğin, biraz dinlendiğin vakit yine yorul. İş bitti diye kendini rahata kaptırma. İşim bitti zannetme. Yine zahmet yolunu seçip, başka bir ibadete kalk çalış yorul. Böylece kolaylıklar da çoğalsın. Sen de şükrünü sürdürmüş olasın. Sonuç olarak bu ayette; Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.)‘e ve onun şahsında müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve faydalı çalışmalarla değerlendirmeleri istenmektedir. İbadet, dua, cihad, tebliğ ve irşad gibi dini faaliyetlerinde dikkatli, duyarlı, olmaları emredilmiştir.

8-Ancak Rabbine rağbet et.“
Yani, ancak Rabbine rağbet et, yönel. Ne istersen O‘ndan iste. O‘nun dışındaki sebeplere, amaçlara takılıp kalma, başka maksada bağlanma. O‘na yönel. Sadece O‘nun rızasını kazanmaya çalış. Sadece O‘nun razı olacağı işler yap. Cihad için hazırlanmak gerekir. Çünkü bu yolda azık lazımdır.. Azık işte buradadır. Yani Allah’a yönelmede, O’na güvenmededir. Yardım da, zafer de; tek Ma’bud, tek Malik ve tek Hakim olan Allah’ın takdiriyledir. Rağbetini ve arzunu ancak Allah’a tahsis et. İnsanları da buna teşvik et.

 

İnşirah Suresinden Alınacak Dersler:

1-Bu sure, bütün zorluklara karşı bir teselli ve müjdedir.
2-Allah, mü‘minlerin kalbini hak ve hidayetle genişletip ferahlatır.
3-Mü‘minler, bütün sıkıntılar karşısında sabırlı, azimli ve geniş gönüllü olmalıdır.
4-Allah, kendi yolunda çalışanlara mutlaka kolaylık ve çıkış yolları gösterecektir. Resulü‘nün
yükünü hafiflettiği gibi, mü‘minlere de kolaylık verecektir.
5-Müslümanlar çok çetin imtihanlarla karşı karşıya kalırlar. Bu kolay değildir. Allah cc cıkış
yolu gösterecek zoru kolay kılacaktır.
6-Zalimin zulmünü önlemek, mazluma yardım etmek görevimizdir.
7-Yaşadığımız toplumda işlenen kötülüklerden, isyan ve zulümden rahatsız olmalı, üzülmeli
ve engellemek için çalışmalıyız.

Paylaş

Yorumlar