İmanın Şartı | Amentü Duası Arapça Türkçe Anlamı

0

AMENTÜ İman etmek için kabul etmesi ve inanılması gereken esastır. kısaca  “İman ettim, tasdik ettim, güvendim “Kalp ile tasdik, dil ile ikrar” olarak ifade edilir.  Amentü gecen altı şartın anlamını bilip ve kabul eden bu kişilere müslüman denilir.

 

Amentü Duasını Okuyan kişiye şöyle fayda sağlayacaktır?

Bu dua çok faziletli ve önemli bir duadır ki Bir kimse  Amentü Duâ’sını  gece yatmadan önce 7 kere okursa, okuyan kişi, hayatında olan  sıkıntı ve meşakat  ve hayatının ilerleyen akışında karşısına çıkabilecek olan bütün sıkıntılardan kurtularak, Dünya’nın en mutlu insanı gibi  huzurlu mutlu olacaktır Allah’ın izniyle.

Amentü Duâsı’nı özellikle gece uyumadan önce okumanız sizin için daha fayda sağlayacaktır. Bu duayı okurken ister sadece Arapça kısmını, yada Türkçe mealini okuyun yeter ki bu duayı ihmal etmeyin, Ama  bu duâyı hem Arapçasını okuyup, hem de anlamını okumanız  sizin daha yararlı olacaktır.

Amentü Duası namazlarda okunur mu?
Amentü  duası namazlarda okunmaz.  Ama Namazların arkasından  dua edilirken okuna bilir. Amentü duası  iman esaslarını dile getiren, müminin kendini manevi yönünden daha enerji veren, imanını tekrar dil ile tasdik etmesini sağlayan  bir  duadır.

Amentü Duası Arapça 

amentü duası

Amentü Duası Türkçesi

Âmentü billâhi ve melaiketihî ve kütübihî ve rusulihi Vel yevmil âhiri ve bil-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ vel ba’sü bâ’del mevti hakkun: Eşhedü en lâ ilâhe illallâh. Ve eshedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Amentü Duasının  Anlamı 

Ben, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe/öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine iman ettim. Ve ben yine şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir.

 

 

İmanın şartları  şöyle sırasıyla

 

  1. Allah (c.c) varlığına ve birliğine inanmak,
  2. Meleklerine inanmak,
  3. Allah (c.c) indirdiği kitaplarına inanmak,
  4. Allah (c.c) Peygamberlerine inanmak,
  5. Ahiret gününe inanmak,
  6. Kadere, hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin)  Cenab-ı Allah (c.c) olduğuna inanmaktır.
Paylaş

Yorumlar