İman Nedir | İmanın Genel Anlamı kısa

0

 İman ne denektir? İnanmak, herhangi bir şeyin doğruluğunu kesinlikle benimsemektir. Verilen haberi kabullenip,haberi verenin doğru söylediğine inanmaktır.

 İman  Nedir ? İmanın Genel Anlamı 

İslam Dinine Göre İman

Allah’dan başka ilah bulunmadığını, Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu ve O’nun haber verdiği şeylerin doğruluğunu kesin olarak kabul etmektir.   İman tevhid kelimesi  (Kelime-i Tevhid) ile toplu olarak kısaca anlatılmıştır.

 

Tevhid Kelimesi

“La ilahe illallah, Muhammed’ün Resulullah”

Anlamı: Allah’dan başka ilâh yoktur. Hz. Muhammed, Allah’ın peygamberidir. Şu halde imanın iki temeli vardır:

Birincisi: Allah’dan başka ilâh olmadığına,İkincisi: Hz. Muhammed’in Allah’ın Peygamberi olduğuna inanmaktır.

İman, İslam dininin temel şartıdır.

Hayat için hava ne ise, İslam için de iman o’dur. Havasız yaşanamayacağı gibi, imansız da müslüman olunamaz.

İslam’da gerçek iman iki esasa dayanır: Birincisi, imanımızı kalbimizle doğrulamak; ikincisi de, dilimizle söylemektir.

Gerçek müslüman, Allah tarafından bildirilen emir ve yasakların doğruluğuna kesinlikle inanır ve bunları emredilen şekilde yerine getirmeye çalışır.

Her yönüyle iyi bir müslüman olabilmek, ancak sağlam bir imana sahip olmakla mümkündür.

Allah’a gönülden inanmayı, bir ağacın toprak altında kalan köklerine; inanılanı dil il söylemeyi, ağacın toprak üstündeki gövdesine; davranışlarımız da inandığımız şekilde yapmayı ağacın dal yaprak ve meyvelerine benzetebiliriz. Biz buna iman ağacı deriz.

Kökleri ve gövdesi olmayan böyle bir ağaç düşünülemeyeceğinden, Allah’ ve Hz. Muhammed Peygamberliğini kabul etmeden imandan ve ibadetten söz edemeyiz.

Yüce Allah’a inanmadan yapılan bir ibadetin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Yapılan bu çeşit bir ibadet gösteriştir, insanları aldatmaktır. İnanmadığı halde kendini inanıyor göstermektir.

İman Yönünden insanlar

İman yönünden insanlar şu gruplara ayrılırlar:

Mü’min: İnanan demektir.

Allah’dan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed’in O’nun Peygamberi olduğunu gönülden kabul eden ve diliyle söyleyendir.

Mümin, Peygamberimizin haber verdiklerini de içtenlikle kabul eder.

İnanan bir insan, iman esaslarının hepsini kabul eder, inanılması gerekli olan esaslardan bir kısmını kabul eder, diğer kısmını kabul etmezse mu’min olamaz. Mesela, “Ben Allah’a, Peygamber’e inanırım. Ancak, öldükten sonra yeniden dirilmeyi kabul etmem” derse, bu kişi mü’min olamaz.

Kafir: İnkâr eden, inkárcı manasına gelir. İnanmayan ve inanmadığını da açıkça söyleyendir. Allah’ı, Hz. Muhammed’in Peygamberliğini ve O’nun haber verdiklerini kabul etmeyen, inkar eden kimse, kafirdir.

Münafik: İki yüzlü davranan demektir. Aslında inanmadığı halde davranışlarıyla inanıyormuş gibi görünendir.

Kafir açıkça inanmadığını söylediği halde munafık böyle olmadığın için müslümanlar için, kafirlerden daha tehlikelidir.

Müslümanları asıl parçalayanlar, inanmadığı halde müslüman görünen münafıklar olmuştur .

Paylaş

Yorumlar