İmama son teşehhüdde yetişen kimse ne yapmalıdır?

0

İmam son teşehhütte iken camiye giren bir kişi, eğer iştirak edeceği bir cemaatin oluşacağını ümit
ederse, o imama katılmaz (uymaz). Eğer böyle bir ümidi yok ise son teşehhütte de olsa o cemaate katılır. Çünkü tercih edilen görüşe göre Resul-i Ekrem Efendimizin (s.a.v) şu hadisinin genel hükmü sebebiyle ancak bir rekata yetişen kimse cemaate yetişmiş olur (bir rekata yetişemeyen kimse, cemaate yetişmemiş olur) :

“Kim, namazın bir rekatına yetişmişse, o namaza yetişmiş demektir.”  (Buhârî, Kitâb Mevakıti’s-Salât, Namazdan bir rekata yetişen bâbı; Müslim, Kitâbu’l-Mesâcid, Namazdan bir rekata yetişen, namaza yetişmiş sayılır bâbı.)

Tıpkı Cuma namazının bir rekatına yetişmekle namaza yetişmiş olunacağı gibi, cemaat
namazının bir rekatına yetişmekle de namaza yetişmiş olunur. İmam son teşehhütte iken namaza yetişen kimse, cemaate yetişmiş sayılmaz.Böyle bir kimse, iştirak edeceğini ümit ettiği cemaatle birlikte namazı kılmak için bekler. Bir cemaat oluşacağı ümidi yoksa, teşehhütten kalan kısma yetişmek için imama uyması ondan ayrı kalmasından daha hayırlıdır.

Paylaş

Yorumlar