İlk Ayet | Hz. Muhammed’e ilk Vahiy Nasıl Gelmiştir

0

 

İlk Nazil Olan Ayeti Kerim
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)  40 yaşına yaklaştığında kendisinde daha önce
görülmeyen bazı haller ortaya çıkmaya başlamıştı. Gördüğü rüyalar olduğu  gibi çıkıyor, nereden geldiğini anlamadığı bazı sesler duyuyordu. Yine o günlerde yalnız kalma ve tefekküre dalma isteğiyle Hira mağarasına
gitmeye ve orada azığı bitinceye kadar kalmaya başlamıştı. 4-5  yıla kadar sürdüğü düşünülen bu (vahye/peygamberliğe) hazırlık döneminin ardından vahiy meleği Cebrail, 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde ona
ilk vahyi getirdi.

 

Hz. Aişe, Hz. Muhammed (sav) ilk vahiy alışını şöyle naklediyor:  “Hz. Peygamber (sav) ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya (rüyâ-i sâdıka) görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira (Nur) dağındaki mağarada yalnızlığa çekilip, orada geceler boyu, ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice’nin yanına
dönüp, bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün, Hira mağarasındayken ona hak (vahiy) geldi.

Melek geldi ve

-Oku!’ dedi. O, ‘Ben okuma bilmem.’ dedi.

Hz. peygamber (sav) yaşadıklarını şöyle anlattı

-Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar,

-Oku!’ dedi.

-Ben okuma bilmem.’ dedim.

İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar,

-Oku!’ dedi.
-Ben okuma bilmem.’ diye cevap verdim.

Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle söyledi:

-Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alaktan yarattı. Oku! Senin Rabbin en Kerim olandır…” (Alak, 96/1-3; Buhari, “Bed’ü’l-Vahy”, 1.)

Hz. Peygambere gelen ilk vahiy pasajlarının “Alak” suresinin ilk beş ayeti  nazil olmuştur.

 

Alak Suresinin İlk Beş Ayeti
Alak suresinin Mekke’de indiğinde hiçbir ihtilaf yoktur. İlk beş ayeti,
ilk gelen vahiy olmakla birlikte, surenin kalan bölümü yine Mekke’de ancak
daha sonra inmiştir. Yukarıdaki Hz. Aişe hadisinden de anlaşılacağı üzere
şu beş ayet, Efendimiz Hz. Peygambere Hira mağarasında ilk vahiy olarak inmiştir:

  •  “Yaratan Rabbinin adıyla oku!
  • O, insanı bir alaktan yarattı.
  • Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
  •  Ki O, kalemle yazmayı öğretendir.
  •  İnsana bilmediğini O öğretti.”
Paylaş

Yorumlar