İlaçlı bant ve krem kullanmak, Derimiz  üzerinde olan gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücudumuza kullandığımız yağ  krem  bu tür şeyler emilerek kana karışır.

 

Oruç Ayı Olan Ramazan  Şerif  Önemi

Oruç ayı olan Ramazan  şerif  kulun Rabbine iltica ederek, günahların affedilmesi için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle dolu bir aydır. İnsan Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânını sağlar. Orucun  getirdiği bereketle kişi, Kur’an’dan daha çok feyiz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkanı elde eder.

Peygamber Efendimiz (sav)  <İnanıp karşılığını  Yüce Allah Teala’dan  bekleyerek Ramazanı değerlendirenlerin geçmiş günahların  bağışlanacağını bildirmiştir <. (Nesai, İman, 21)  Başka bir hadiste Sahabi Ka’b b. Ucre’ye hitaben: <Ey Ka’b! Namaz kişinin Müslüman olduğuna delildir. Oruç ise sağlam bir kalkandır. Sadaka vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları silip süpürür. Ey Ka’b! Haramla beslenerek teşekkül eden et ve kemiklere ancak ateşte olmak yaraşır. < (Tirmizî, Cum’a, 79) buyuruyor Peygamberimiz (sav)

 

Yüce Mevlamızın emir ve yasakları elbetteki kulların iyiliği içindir. Alimler tüm hükümlerin
insanların  faydalarına gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler.
Cenab-ı Hakkın yapılmasını istediği şeylerde  hiç şüphe yok ki insanlarının yararınadır. Yasakladığı şeylerde ise kullarının büyük zararlar  göreceği  inkar edilemez bir gerçektir.  İslamın şartlarından biri olan  oruç ibadetinin yerine getirilmesi ile ilgili kuralların bilmemiz, orucumuzu  Hz. Muhammed (sav) bize hikmet olarak bıraktığı  sünnetine uygun oruçlar tutmamıza imkan sağlayacaktır.

 

İlaçlı bant ve Merhem kullanmak orucu bozar mı?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ İlaçlı bant, merhem, krem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Fakat  cildin bu emici, çok az ve yavaş  emer.  Diğer taraftan bu yeme
içme anlamına da oladığı için, bundan dolayı, deri üzerine sürülen merhem,  deriye  yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmuyor.