İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider hadisi

0

İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider hadisi

İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider hadisi: Büreyde radıyallahu anh’ın belirttiğine göre, Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

“İkindi namazını terk eden kimsenin işlediği amelleri boşa gider.” (Buhârî, Mevâkît 15. Ayrıca bk. Nesâî, Salât 15; İbni Mâce, Salât 9)

Hadisi nasıl anlamalıyız?

İkindi namazını iş güç ve birtakım meşguliyetler için bırakılmamasının gerek olduğunu buraya kadarki rivayetlerden öğrendik. İkindi namazını yarıda bırakan kişinin, yaptığı amellerin hiçe gitmesi demek, bu namazı yarıda terk edenin kazandığı sevapların boşa gitmesi veya azalması ya da daha önceki hadislerde geçen, meleklerin Allah’ın (c.c) nezdinde o kişi çıkarına olan tanıklığından mahrum kalmasıdır. Bunu ikindi namazını yarıda kestiği gün veya terkettiği gün yaptığı amellerin sevabı küçülür tarzında anlayanlar da vardır.ibni Melek, Bununla anlatılması amaçlanan anlamın ikindi namazını kılmayan kişinin geçmişde yerine getirmiş olduğu amellerin hiçe gitmek anlamına gelmediğini özellikle işaret etmiştir ve buna kanıt olarak da  “Sizden kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateş halkıdır, orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara sûresi, 217) ayetini anmış, bütün amelleri hiçe götüren şeyin sadece dinden dönmek ve kafir olarak hayatın son bulması olarak ifade etmiştir.

Hadisten Öğrendiklerimiz.

Namazları yarıda kesmek veya terk etmek, büyük günahlardandır. Özelliklede ikindi vakti namazını yarıda bırakmanın daha büyük günah olduğu gerçekdir.

Namazı inkar ederek yarıda naması kesen kafir olur; inkar etmediği halde namazı boşlayıp kılmamak büyük günah olur.

Paylaş

Yorumlar