II. Selim Neden Sefere Çıkmadı?

0

Sultan II. Selim, 28 Mayıs 1524’de, İstanbul’da doğdu. Babası Kanûnî Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan’dır.

Sultan ikinci Selim tarihçiler tarafından sefere çıkmamakla itham edilir. Bu ithamin arkasında ise Kanuni gibi bir seferler padişahının oğlu olması vardır. Osmanlı Devleti, Kanuni Sultan Süleyman zamanında pek çok sefer yapmış sadece Rumeli’nde 300’ü aşkın kale fethetmiştir. Babasının 46 sene süren saltanatından sonra tahta çıkan ikinci Selim idareyi Sokullu Mehmet Paşa’ya bırakır. Tunus’un fethi bu dönemde tamamlanırken Açe Müslümanlarına, sömürgecilere karşı top ve asker gönderilir. Astrahan Hanlığının talebi üzerine yardım gönderilir. Kırım Hani, Moskova’yı kuşatarak Rusları barışa mecbur eder.

Bir anlamda Türkleri ve Müslümanları muhafaza eden bir karakter çizer. Bunlarla beraber uzun süren savaşlar sonucunda askerin ve halkın bir barış dönemine ihtiyaç duyduğunun farkındadır. Bu yüzden tabir-i caizse bir kuluçka dönemine girilir. Avusturya ve İran ile beraber Venedik ile de barış yapan Sultan II. Selim, ülkeyi imar ve ihyaya koyulur. Konya ve Antakya’da yaptırdığı camiler hala ayaktadır. Yaptırdığı tadilat ile beraber Ayasofya Camii’nin bugüne ulaşmasında büyük katkı sağlar. Kutsal toprakların su yollarını tamir ettirir. Lefkoşa’da ve Navarin’de de camiler inşa edilir. Eşi de Atik Valide Camii’ni medeniyetimize kazandırır. Bugün Konya içerisindeki Karapınar kasabasını da Şehzade Selim kurar. Evet, o babası gibi dillere destan seferlere çıkmaz, lakin savaşlardan yorulmuş millete bir nebze soluk aldırır ve ülkeyi imar eder.

II. SELİM DEVRİNİN VAK’ALARI

  • Elçilerin Tebrike Gelişi ve Bazı Tâyin ve Aziller
  • Basra ve Yemen İsyanları
  • Sumatra Adası’ndaki Açe’ye ve Endülüs Müslümanları’na Yardım
  • Süveyş Kanalı Projesi ve Ejderhan Seferi veya Don-Volga Nehirlerini Birleştirme Teşebbüs
  • Kıbrıs’ın Fethi ve İnebahtı Hezimeti
  • Kılıç Ali Paşa’nın Akdeniz’deki Faaliyetleri ve Tunus’un Fethi
  • II. Sultan Selim Devri’nde Batı Cephesi
Paylaş

Yorumlar