İhlâs suresi, Mekke döneminde indirilmiş olup, Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir. İhlâs; samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir. Bu surede Yüce Allah’ın bir ve tek olduğu, eşinin ve benzerinin olmadığı anlatılır. Ayrıca hiçbir şeye muhtaç olmayan Yüce Allah’ın doğmamış ve doğurmamış olduğu belirtilir. Allah’ın (c.c.) bu sıfatlarına inanmak tevhid inancının bir gereğidir. İslam’ın esası olan tevhid ilkesi bu surede en kısa ve özlü bir şekilde anlatılır. Allah’a (c.c.) inanan ve tevhid inancını tam anlamıyla benimseyen kimse ihlâslı bir mümin olacağı için sure bu adla anılır. Hz. Peygamber “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sure Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, Tevhîd, 1.)  buyurarak bu surenin önemine işaret etmiştir. Bu yüzden ihlâs suresi namazlarda, kabir ziyaretlerinde, hatim dualarında, cenaze törenlerinde, zor ve sıkıntılı durumlarda ve Yüce Allah’ı anmak için her zaman okunur.

İhlas Suresi Arapça Yazılışı

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Kul huvallâhu ehad.
2. Allâhu’s Samed.
3. Lem yelid ve lem yûled.
4. Ve lem yekun lehû küfüven ehad.

İhlas Suresinin Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1. De ki: O, Allah’tır, bir tektir.
2. Allah Samed’dir (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)
3. O’ndan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası
değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.)
4. Hiçbir şey O’na denk ve benzer de değildir.