İhlas Suresi Ve Anlamı

0

İhlas Suresi Ve Anlamı

Kur’an-ı Kerim’in 112. Suresi olan İhlas Suresi, kısa surelerden biri olup dört ayetten oluşur. Bu sure tamamen Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi özelliklerinden bahseden bir suredir.

İhlas Suresi’nin bir başka özelliği ise diğer dinlerdeki ilah anlayışlarına karşı İslam dininin Allah (c.c.) anlayışını ortaya koymasıdır

Bu sureye adını veren “ihlas” kelimesi, her türlü batıl ve yanlış inanıştan uzak durarak Allah’ın (c.c.) emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmak anlamına gelmektedir.

Daha çok namazlarda okunan İhlas Suresi, ayrıca mevlit törenlerinde, kabir ziyaretlerinde, taziye ve benzeri yerlerde de okunur.

 

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahîm.
1. Kul hüvallahu ehad.
2. Allâhüssamed.
3. Lem yelid ve lem yûled.
4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

 

Anlamı:

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. De ki: O Allah birdir (Eşi benzeri olmayan tek varlıktır.).
2. Allah sameddir. (Her şey O’na muhtaçtır.
O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)
3. Doğurmamış ve doğmamıştır.
4. O’nun hiçbir dengi yoktur.

Paylaş

Yorumlar